Nieuwe website en nieuwsbrief

Zoals reeds aangekondigd op de ledenvergadering heeft de IKN besloten tot de bouw van een geheel nieuwe website. De website is nu gereed en heeft na bijna twaalf jaar de oude site vervangen. Bij de website hoort ook een nieuwe nieuwsbriefmodule, dus ook de nieuwsbrief is in een nieuw jasje gestoken.

De nieuwe website en nieuwsbrief ogen fris en bij de tijd. Er is meer ruimte voor beelden en er zijn links met de gangbare sociale media.
De aanmelding voor activiteiten zal in de toekomst volledig on line plaatsvinden, via de nieuwe activiteitenmodule en na verloop van tijd zullen ook de uitnodigingen niet meer per post verzonden worden maar vanuit de nieuwsbriefmodule.
De site is gebouwd door bureau 100.nl, het beheer blijft bij het secretariaat van de IKN liggen.

Uiteraard zijn opmerkingen van harte welkom!