Nieuwe Monitor Vestigingsklimaat Nijmegen verschenen

Recentelijk is de Monitor Vestigingsklimaat 2018/2019 voor Nijmegen verschenen. Volgens de monitor krijgt het ondernemersklimaat in Nijmegen van ondernemers en instellingen in de stad een 6,6. Dit is iets lager dan de vorige meeting, maar wel hoger dan bij enkele referentiesteden. Gegroeid is de tevredenheid over de bereikbaarheid per OV, de eigen huisvesting, de nabijheid van onderwijs- en kennisinstellingen en de nabijheid van toeleverende en afnemende bedrijven.
image197292-1.2f57c2c5
De monitor geeft een positief beeld van de arbeidsmarkt: het afgelopen jaar zijn er 3.050 arbeidsplaatsen bijgekomen. Tegelijkertijd is het voor ondernemers lastig om personeel te vinden in sectoren als transport, ICT, bouw, zorg en horeca.
Van de ondervraagden denkt 77 procent dat de toekomstverwachting voor hun bedrijf verbetert of gelijk blijft, 10 procent verwacht dat het minder goed zal gaan.
Tevredenheid is er ook over het imago van de stad (7,3), voor de bereikbaarheid per fiets (8,2), de aanwezigheid van voorzieningen en evenementen (7,7) en het woon- en leefklimaat (7,5).
Er zijn echter ook punten waarover ondernemers minder tevreden zijn ten opzichte van eerdere metingen. Zo is de waardering voor de bereikbaarheid van de stad met 0,6 punten gedaald ten opzichte van 2016, tot 6,1. Dit is zelfs lager dan in 2012, vóórdat de tweede stadbrug er was (!). Dit is een heel slecht resultaat, dat de vorige en huidige coalitiepartijen zichzelf zwaar zouden moeten aanrekenen.
Andere ‘zakkers’ zijn de afgenomen waardering van de veiligheid en criminaliteitsbestrijding (van 6,6 naar 6,3), de gemeentelijke regelgeving (van 6,2 naar 5,9) en de digitale dienstverlening (van 6,5 naar 6,3).
De tevredenheid over de lokale lasten blijft begrijpelijkerwijs op een laag niveau (5,6).
De gemeente Nijmegen is zelf vrij tevreden over de uitkomsten, maar de IKN is van mening dat vooral zaken die met het ondernemen te maken hebben, voor verbetering vatbaar zijn. Ook een gemeente moet een ‘zesjescultuur’ niet willen.
Verder moet bedacht worden dat een deel van het positieve beeld dat voortvloeit uit de resultaten, te maken heeft met de economische hoogconjunctuur en minder het gevolg is van lokaal beleid.

Klik hier voor de complete monitor.