Nieuw werkbedrijf voor de regio Nijmegen

Op 1 januari moet een arbeidsbemiddelingsbureau voor de gehele regio Nijmegen van start gaan, specifiek voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Het nieuwe werkbedrijf is een fusie van de afdelingen ‘Werk’ (voorheen vallend onder de sociale diensten) van Nijmegen en acht regiogemeenten.
Waarschijnlijk zal ook Breed zich aansluiten bij de fusie.

De regio Nijmegen telt zeker 15.000 mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Het zijn mensen die in de bijstand zitten (WWB), die werken bij Breed (WSW’ers) of een Wajong-uitkering (jong gehandicapten) hebben.
Doel van het Werkbedrijf is jaarlijks 4.000 mensen aan een baan of werkervaringsplek te helpen. De focus zal daarbij volgens de Nijmeegse wethouder Tankir liggen op wat mensen nog wél kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen.
Om zoveel mogelijk mensen te plaatsen, zal er intensief contact worden gezocht met het bedrijfsleven.
De vorming van het Werkbedrijf valt samen met de Participatiewet die per 2015 de Algemene bijstandswet, WSW en Wajongregeling gaat vervangen.
Met loonsubsidies kunnen werkgevers worden verleid mensen die moeilijker aan een baan komen in dienst te nemen of een leerwerkplek aan te bieden.
Het is de bedoeling dat het Werkbedrijf van de regiogemeenten (en Breed) onder één dak komt met het bestaande werkbedrijf van uitkeringsinstantie UWV.
De gemeenteraden moeten nog instemmen met de plannen. Naar verwachting gebeurt dat in januari en februari.

Bron: De Gelderlander