Netwerkgroep45plus Nijmegen creëert win-win situatie

In de Netwerkgroep45plus Nijmegen werken mensen samen aan het creëren en vinden van passend werk op de arbeidsmarkt.
Deelnemers denken graag met u als ondernemer mee, om ideeën te ontplooien, werk te realiseren en nieuwe wegen naar betaald werk vorm te geven.

Netwerk
De Netwerkgroep45plus is een netwerk van middelbaar en hoger opgeleide werkzoekenden. Zij wisselen met elkaar ervaringen uit en versterken elkaar door discussies, presentaties, lezingen, trainingen e.d.
Na vier startbijeenkomsten zijn er markt- en werkgroepen waar de deelnemers aan deel kunnen nemen en die men ook zelf kan initiëren. Voorbeelden hiervan lopen uiteen van ICT studiegroepen en nieuwe media training tot startende ondernemers.

Bedrijven Contact Groep
De netwerkgroep45Plus heeft voor en door haar leden een Bedrijven Contact Groep (BCG). Zij streeft een win-win-situatie na voor ondernemers en groepsleden. Basis voor deze aanpak zijn de competenties van de leden van de groep: zelfwerkzaamheid, zelfregie, gedrevenheid, resultaatgerichtheid, motivatie, vakkundigheid, flexibiliteit en samenwerking.

Missie
De BCG wil meer werkgelegenheid in de regio creëren door, samen met bedrijven en instellingen, nieuwe en waar mogelijk winstgevende activiteiten te ontwikkelen en te realiseren.

Uitgangspunten
1. Iedereen telt mee: werk is belangrijk voor individu en samenleving. Persoonlijke passie en talenten moeten actief worden ingezet.
2. Werk is overal: veel werk blijft liggen en nieuwe ideeën kunnen worden ontwikkeld en vormgegeven.
3. Eigen verantwoordelijkheid: werknemers nemen samen met werkgevers zelf de regie om betaald werk te creëren.
4. Samen is meer: door bundeling van ervaring en kwaliteit ontstaan kracht, enthousiasme en creativiteit.

Werkwijze
• De leden van de BCG leggen en onderhouden contacten met bedrijven en instellingen en streven daarbij naar een langdurige relatie met voordelen voor zowel de ondernemers als de werkzoekenden.
• Waar zowel werkgever als BCG kansen zien, stellen zij gezamenlijk projectteams samen en borgen de ondersteuning daarvan.
• De leden van de Netwerkgroep45plus, met vaak een rijke werkervaring, zijn via de BCG ook voor werkgevers bereikbaar en beschikbaar, om uw ideeën aan te scherpen, voor en met u zaken uit te werken en plannen om te zetten in realiteit.

Wilt u meer weten?
Website: www.netwerkgroep45plus.nl
Email: bcg@netwerkgroep45plus.nl