Nationaal Economisch Forum op 12 oktober 2016 in Emmen

In 2015 heeft het bestuur van de SIC (Stichting industriebeleid en Communicatie) het initiatief genomen om jaarlijks een Nationaal Economisch Forum (NEF) te organiseren (naar het voorbeeld van het Wirtschaftsforum in Duitsland). Doelstelling van het NEF is duidelijk te maken welke bijdrage de industrie levert aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken om daarmee de status en het maatschappelijk aanzien van de industrie te verbeteren.

In 2015 werd aandacht besteed aan gezondheid en de bijdrage van de industrie aan een gezonder leven. Het NEF van 12 oktober 2016 is een samenwerkingsverband met de Gemeente Emmen en gaat over Vakmanschap en Innovatie. Als primeur worden onder meer de resultaten van het onderzoek ‘Van creativiteit naar innovatie’ gepresenteerd door prof. dr. Dries Faems. Een andere primeur is de presentatie van een onderzoek van dr. Jan Peter van den Toren, om het industriële DNA van Nederlandse en Duitse regio’s in beeld te brengen. Hij onderzocht hiervoor de loopbanen van meer dan 1 miljoen mensen. Dagvoorzitter is RTL-Z anchor en financieel economisch deskundige Peter van Zadelhoff. Meer informatie vindt u op de website van het NEF.

Als u belangstelling heeft voor de bijeenkomst en de aansluitende netwerkbijeenkomst dan kunt u zich per email aan info@industriebeleid.nl aanmelden. Er zijn geen kosten aan verbonden.