MKB Kredietfaciliteit Gelderland

Gelderland kent een kredietfaciliteit voor innovatieve Gelderse mbk-ers, die hoofdzakelijk actief zijn op de gebieden Food, Life Sciences & Health, Energie- en Milieutechnologie, Maakindustrie, circulaire economie en smart Industries. Daarnaast kunnen ook innovatieprojecten in de zogenaamde cross-overs in aanmerking komen voor financiering.

Het zogenaamde MKG fonds richt zich hiermee dus ook op alle veelbelovende Gelderse bedrijfstakken, net als het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG). Het fonds is opengesteld omdat het financiƫle middelen van het innovatiedeel van IEG volledig zijn ingezet.

MKG investeert onder marktconforme condities. Voorkeur krijgen die innovatietrajecten waarin private investeerders (onder gelijke voorwaarden en condities) mee investeren.

Wilt u weten of uw project gefinancierd kan worden uit het MKG fonds? Neem dan contact op met de investment manager die actief is voor de sector van Oost NL waar de activiteiten van uw bedrijf in passen.

Klik hier voor meer informatie.