Meer regionale verschillen in het mbo op komst

Het mbo is volgens het kabinet nu te veel een eenheidsworst. De curricula van de opleidingen worden nu nog voor het allergrootste deel landelijk vastgesteld en daar moet verandering in komen.

praken gebonden. Dat is deels veroorzaakt omdat er in het verleden niet altijd de juiste kwaliteit geleverd werd.
Maar de regels hebben geleid tot een keurslijf, waarbij de roc’s maar heel beperkt konden inspelen op regionale omstandigheden en behoeften.
In de toekomst moeten roc’s gemakkelijker nieuwe vakken kunnen invoeren en zelfs compleet nieuwe opleidingen kunnen opzetten. Voorstellen hiertoe kunnen worden ingediend bij de staatssecretaris. Voorwaarde is wel dat de regionale werkgevers bij deze voorstellen betrokken zijn én dat er voldoende ruimte is op de arbeidsmarkt voor de betreffende leerlingen.
Voor de technische studies is er een bedrag van honderd miljoen gereserveerd voor subsidies, welk bedrag tot driehonderd miljoen kan worden aangevuld door bedrijven en regionale overheden.

Bron: De Gelderlander.