Meer IKN-bijeenkomsten in de toekomst

Op de ledenvergadering van 18 september bij Nacco hebben de leden van de IKN het voorstel van het bestuur goedgekeurd om het aantal bijeenkomsten te vergroten. Het bestuur kwam met zijn voorstel op verzoek van enkele leden, die het huidige aantal bijeenkomsten te gering vinden.
Tevens is een besluit genomen over de toelating van kleinere maakbedrijven als lid.

Momenteel organiseert de IKN doorgaans vijf algemene bijeenkomsten per jaar. Een daarvan is het jaardiner, waar ook partners welkom zijn. Daarnaast zijn er meestal drie bedrijfsbezoeken, bij leden of bij andere interessante bedrijven en instellingen in de regio.
Tenslotte organiseren we jaarlijks in april, samen met VNO NCW en een andere partner de zogenaamde voorjaarsbijeenkomst.

In 2015 zullen er bij wijze van proef zeven bijeenkomsten gehouden worden. De nieuwe bijeenkomsten zullen kleinere bijeenkomsten zijn, zonder thema en ledenvergadering. Ze zullen bestaan uit een presentatie van het bedrijf waar we te gast zijn, een rondleiding en een borrel.
Deze bijeenkomsten, onder de werktitel ‘IKN Light’ kunnen ook bij de kleinere leden, die geen grote bijeenkomsten kunnen faciliteren, gehouden worden.

Aan het einde van het jaar zullen alle data en zo mogelijk ook het gehele programma voor 2015 aangekondigd worden op de website en in het KringNieuws.

Tijdens de ledenvergadering werd ook besloten dat de IKN moet openstaan voor kleinere maar ambitieuze maakbedrijven. Nu kunnen alleen maakbedrijven lid worden met meer dan 20 personeelsleden.
In Nijmegen en omgeving ontstaan veel nieuwe maakbedrijven, maar de meeste groeien niet of blijven steken in de zogenaamde valley of death.
De IKN wil kleinere maakbedrijven een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring bieden, om hen verder te helpen.
Aan de andere kant zit er bij de jonge maakbedrijven ook veel creativiteit, waar andere leden weer hun voordeel mee kunnen doen.
Voor de wijziging dient het huishoudelijk reglement aangepast te worden. Dit zal in een volgende ledenvergadering aan de orde gesteld worden.