Leren en ontwikkelen met de SLIM subsidie?

Misschien heeft u de radioreclame van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de SLIM subsidie al gehoord. Het ministerie wil meer aandacht voor een leven lang leren en hiervoor kunt u als ondernemer gebruik maken van de SLIM-subsidie. Voor de toekomst van uw bedrijf en uw werknemers is het belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen qua kennis, vaardigheden en ervaring. Zo blijven ze wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar.

Alle MKB-ers kunnen een beroep doen op deze subsidiemogelijkheid. De subsidie kan zowel individueel als in samenwerkingsverband worden aangevraagd. De overheid stelt € 48 miljoen ter beschikking voor de SLIM regeling in de periode van 2020-2022.

Laat het uw gemeente weten als u geïnteresseerd bent in het samenwerkingsverband, dan kunnen zij u in contact brengen met andere geïnteresseerde ondernemers zodat u samen tot een succesvolle subsidieaanvraag kunt komen.
Wijchense ondernemers U kunnen een mail sturen naar goedezaken@wijchen.nl.

Voor individuele mkb-ondernemingen is het subsidiebedrag maximaal € 24.999. Het subsidiepercentage is voor klein mkb 80% en voor middelgroot mkb maximaal 60%.

Voor samenwerkingsverbanden is het maximum € 500.000 per project en € 200.000 per deelnemende onderneming en het subsidiepercentage maximaal 60%.
Klik hier voor meer informatie over deze SLIM subsidieregeling.