Ledenvergadering geeft goedkeuring aan mission statements

In de ledenvergadering van 19 januari zijn mission statements op een vijftal beleidsspeerpunten van de IKN goedgekeurd. De mission statements bevatten de visie van de IKN op het (gewenste) beleid in Nijmegen en omgeving en vormen het uitgangspunt bij de reactie op overheidsplannen, artikelen in de pers en berichten via de sociale media.

Er zijn mission statements opgesteld op het gebied van bedrijventerreinen, innovatie, mobiliteit, regelgeving en techniekpromotie.
De mission statements zijn te vinden in de downloadmodule van de website (intranet).
Niet-leden kunnen deze opvragen bij de IKN.