Kwartaalbarometer: vertrouwen blijft groot

Het ondernemersvertrouwen in de regio Arnhem-Nijmegen is afgelopen periode gestabiliseerd op een zeer hoog niveau (+48). Op landelijk niveau is deze indicator afgelopen kwartaal gestegen van +10 naar +15. Het optimisme in de regio blijft dus ver boven het Nederlands gemiddelde uitsteken.

kwartaalbarometer plaatje 3.jpg

Dit optimisme begint zich ook meer en meer te vertalen in groei van ondernemingen. Het percentage bedrijven dat exporteert is bijvoorbeeld sterk gestegen van 33% naar 50%, al is het aandeel in de omzet doorgaans beperkt.

Een ander teken van de bloeiende economie is de groei (van 26 naar 33%) van het percentage bedrijven dat verwacht meer mensen aan te gaan nemen. Helaas lukt het veel bedrijven, juist in de techniek, niet aan het juiste personeel te komen. Met name het aantrekken van personeel van buiten onze regio verloopt moeizaam.

Een andere gunstige ontwikkeling is dat de innovatiekracht van bedrijven in de regio Arnhem-Nijmegen is gestegen van 42% naar 46%, ruim boven het Nederlands gemiddelde. Een grote mate van samenwerking is de basis voor deze innovatiekracht. Maar liefst 76% van de innovatieve bedrijven geeft aan dit samen met andere bedrijven en/of kennisinstellingen te doen.

Klik hier voor meer informatie over de Economisch Barometer Arnhem-Nijmegen.