Kwartaalbarometer toont stijgend vertrouwen

Het ondernemersvertrouwen in de regio Arnhem-Nijmegen was in het derde kwartaal van 2016 al hoog (+40) maar steeg daarna nog verder naar +48. Op landelijk niveau is deze indicator relatief stabiel op +9; een groot en opmerkelijk verschil. In de regio Arnhem-Nijmegen is er vrijwel geen ondernemer te vinden met een pessimistische kijk op de toekomst.

kwartaalbarometer plaatje 3.jpg
Dit grote optimisme vertaalt zich ook in een zeer positieve werkgelegenheidsverwachting. In de regio Arnhem-Nijmegen is de indicator hiervoor +26, terwijl in deze in Nederland als geheel +11 is. Ook qua export en innovatie scoort de regio Arnhem-Nijmegen stabiel en ruim boven het Nederlands gemiddelde.

Het positieve sentiment begint ook zichtbaar te worden in de cijfers over de regionale economische groei. De werkloosheid in de regio is lager dan het Nederlands gemiddelde en de groei van economische activiteit juist hoger. De regio staat er dus goed voor en de vooruitzichten zijn eveneens zeer gunstig.

De kwartaalbarometer is een initiatief van The Economic Board, de Radboud Universiteit en VNO-NCW Midden. De IKN onderschrijft het belang van dit initiatief en beveelt het deelnemen aan de Kwartaalbarometer dan ook van harte aan. Hiermee stelt u ons in staat om belangrijke zaken voor ondernemers te identificeren en onder de aandacht te brengen.

De resultaten van de Kwartaalbarometer worden altijd teruggekoppeld, in de Gelderlander, via de e-mailnieuwsbrief enĀ rapportages op de website van de barometer, op deze website en door middel van presentaties op diverse bijeenkomsten.