Kwartaalbarometer in de regio: groot vertrouwen

Het ondernemersvertrouwen in de regio Arnhem-Nijmegen is in het derde kwartaal van 2017 opnieuw gestegen, van +48 naar +53. Ook de ontwikkeling van innovaties en van de export kregen met +47 en +34 een hogere waardering. De werkgelegenheidsgroei bleef min of meer gelijk ten opzichte van het vorige kwartaal.

kwartaalbarometer plaatje 3.jpg
Het lijkt erop dat de groei van de werkgelegenheid stagneert door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Bijna een kwart van de bedrijven gaf aan niet genoeg personeel te kunnen vinden en zestig procent van die bedrijven gaf aan dat het zelfs moeilijk is om personeel uit andere regio’s aan te trekken.
De leden van de IKN ervaren vooral een tekort aan technisch personeel, van lassers tot metselaars, onderhoudsmonteurs en software engineers.

Een opvallende uitkomst was nog dat bedrijven in de ’topsectoren’ Food, Health en Energy in het algemeen (nog) positiever zijn over het regionale economisch klimaat dan de bedrijven in andere sectoren.