Kerstgroet

2020 Zal de geschiedenis ingaan als een bijzonder en moeilijk jaar voor een groot deel van de industrie. We hadden al de problemen met stikstof en PFAS maar in maart 2020 kwam daar een geweldig probleem bij in de vorm van corona. Ofschoon veel bedrijven gebruik hebben gemaakt van ondersteuningsmaatregelen, zal 2020 voor velen een teleurstellend financieel resultaat opleveren.

Ook de IKN heeft last gehad van de coronacrisis. Daardoor hebben we weinig kunnen organiseren. Slechts drie bijeenkomsten konden doorgaan. We hopen dat we volgend jaar weer méér kunnen organiseren. De jaarvergadering bij Planon en de Kijk in de Keuken bij DPN Rikken Print en bij De Variabele (Burghouts) zullen zo snel mogelijk ingepland worden.

We wensen u alvast fijne feestdagen en een prettig en gezond begin van het nieuwe jaar.