Investeren in uw toekomstige werknemer

De Technische leidt samen met ROC Nijmegen nieuwe vakmensen op in de richtingen Timmeren, Electrotechniek, Installatietechniek en Schilderen. Deze technische opleiding staat of valt met de mogelijkheid de nieuwste kennis op te doen in het bedrijfsleven, zodat de opleiding naadloos aansluit bij de snelle ontwikkelingen in de techniek. Hiervoor zijn stageplaatsen of leerwerkplekken onontbeerlijk.

Voldoende goed opgeleid technisch personeel is één van de pijlers van de Gelderse economie. Het is direct ook een van de grootste uitdagingen waar we de komende tijd voor staan. Over een paar jaar dreigen er immers ernstige tekorten aan kwalitatief goede vakkrachten in de techniek. Het is dan ook van groot belang dat we als onderwijs en bedrijfsleven investeren in de werknemer van morgen.

Daarom is in augustus 2013 de bedrijfsschool ‘De Technische’ in nauwe samenwerking met ROC Nijmegen succesvol van start gegaan. Er is binnen deze samenwerking een krachtig en inspirerend onderwijsconcept ontwikkeld. In een uitgekiende mix van theorie en praktijk worden studenten opgeleid voor de wereld van morgen. In de bedrijfsschool opereren de opleidingsbedrijven Bouwmensen, Schilder^sCOOL en Installatiewerk Achterhoek-Rivierenland. De school is vooral gericht op de ‘gebouwde omgeving’, met de opleidingen Timmeren, Schilderen, Electrotechniek en Installatietechniek. Door de samenwerking met ROC Nijmegen kunnen landelijk erkende MBO-diploma’s worden behaald.

De Technische heeft u als bedrijf nodig om haar studenten op te leiden tot een vakkracht PLUS. U kunt hieraan o.a. bijdragen door incidenteel of structureel stage- of leerwerkplaatsen aan te bieden (van vijf tot veertig weken). Ook als u op dit moment geen mogelijkheden heeft, kunt u zich hiervoor aanmelden. In de toekomst ontstaan er bij uw bedrijf wellicht wel mogelijkheden. De Technische is verder op zoek naar stageplaatsen voor docenten en is geïnteresseerd in gastdocentschappen vanuit het bedrijfsleven.

Voor aanmelden en informatie:
Marleen Deuss, Bedrijfsleider De Technische
E: m.deuss@roc-nijmegen.nl
T: 024-8904381