Inspiratiedag ‘Gemaakt in Gelderland’

De hele zomer van 2015 staat de Gelderse maakindustrie in de schijnwerpers. Heden en verleden ontmoeten elkaar in het erfgoedfestival ‘Gemaakt in Gelderland’. Dit festival biedt een podium om producten, projecten en verhalen te presenteren aan een groot publiek. De link naar de geschiedenis is de rode draad door het festival. Bedrijven, culturele organisaties, overheid en onderwijsinstellingen uit Gelderland kunnen deelnemen door activiteiten te organiseren.

In de voorbereiding op het festival is de zogenaamde inspiratiedag op donderdag 6 november van groot belang. Dan kunt u meedenken over de opzet van het festival en maakt u kennis met organisaties uit uw eigen regio en uit heel Gelderland.
Ook kunt u ideeën opdoen en uitwisselen over:
• presentatie van producten
• vertellen van verhalen
• organiseren van activiteiten
• samenwerken met andere partijen

Programma
15.30 uur: ontvangst
16.00 uur: welkom door dr. Annemieke Traag – gedeputeerde provincie Gelderland
16.10 uur: introductie door prof. dr. Dolly Verhoeven – festivaldirecteur
16.25 uur: presentaties door festivaldeelnemers
17.00 uur: inspiratie-carrousel voor verrassende ideeën
18.00 uur: borrelen en netwerken
19.00 uur: afsluiting.

Historische locatie
Tijdens het festival Gemaakt in Gelderland worden ambacht en industrie in allerlei facetten belicht. Er is bovendien veel aandacht voor industrieel erfgoed. Voor de inspiratiedag op 6 november is een historische locatie uitgezocht: het voormalige KEMA Keur testlab, huidige naam het Powerlab – Energy Business Park Arnhems Buiten, gebouw H40. Het Powerlab is een platform waar onderwijs en bedrijfsleven samenwerken op het gebied van duurzame energievoorzieningen.
Ga voor meer informatie en aanmelden naar:
http://www.gemaaktingelderland.nl/inspiratiedag.

De IKN raadt deelname aan de inspiratiedag van harte aan en zal zelf ook vertegenwoordigd zijn.