Innovatie in Voeding – InnoTeP 2022

Nijmegen – Op vrijdagmiddag 30 september vindt de twaalde editie van InnoTep plaats. InnoTep is de jaarlijkse publieksconferentie over innovatie in theorie en praktijk en zal plaats vinden in de Lindenberg in Nijmegen. Tijdens deze conferentie laten maar liefst dertien sprekers hun licht schijnen over innovatieve benaderingen en technologieën in de plantenteelt en akkerbouw, in de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten en in de industriële productie van voedingswaren. Het evenement heeft als doel een beeld te geven van alle ontwikkelingen op dit gebied. Daarbij worden verschillende voorbeelden gegeven van bedrijven uit Oost-Nederland.

Rik Eweg (Hogeschool Van Hall Larenstein) trapt af met een beschouwing over strategieën voor een duurzame voedselvoorziening. Hij laat zien dat er natuurlijk nog veel meer aan de hand is dan op deze middag aan de orde kan komen. De rest van het programma is verdeeld in drie blokken met elk een in- of uitleider en drie sprekers uit de praktijk: (1) plantenteelt en akkerbouw, (2) de eiwittransitie en (3) verwerken & bewaren.

In blok 1 laat Arjen van Tunen, CEO van KeyGene zien hoe het gewas zelf verandert door de inzet van biotechnologie; Corné Kempenaar, leider van het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw en Maarten van Dam van de Regeneratieve Boerderij Schevichoven vertellen over teeltmethoden en ondernemerschap in de akkerbouw. Dit blok sluit af met een discussie over de rol van technologie in land- en tuinbouw onder leiding van Jouke Kardolus (Oost NL).

In het tweede blok gaat het om de vraag hoe en waardoor dierlijke eiwitten in ons dieet kunnen worden vervangen. Natascha Kooiman (Transitie Coalitie Voedsel) vertelt over wat de eiwittransitie precies inhoudt. Marieke Laméris (Lekker Lupine), Remko Vogelenzang (Bobeldijk Food Group) en Anneke Roes (Phycom) bespreken enkele belangrijke alternatieven voor dierlijk eiwit, en waarom die lekker en verantwoord zijn.

Maar hoe zorg je ervoor dat voedsel uiteindelijk op een aantrekkelijke, veilige en efficiënte manier op ons bord komt? Daarover gaat het derde blok. Madeleine Gielens, Pascal de Grood en Ruben Bringsken vertellen over hun bedrijven. Magie Creations gebruikt een reststroom uit de brouwerij om brood te maken. Het Nijmeegse bedrijf Foodjet ontwikkelt machines op basis van printtechnologie voor de voedingsmiddelenindustrie. Baltussen Konserven maakt gebruik van de nieuwste technieken om biologisch geteelde groenten en fruit te conserveren. Wouter de Heij (TOP BV) leidt ons na deze voorbeelden in vogelvlucht door het landschap van de voedselverwerking.

Deelname aan InnoTeP is gratis, maar aanmelding via der website www.innotep.eu is gewenst. InnoTeP wordt gesponsord door het Institute for Management Research van de Radboud Universiteit en door Adviesbureau Vindsubsidies.

Nadere informatie: Ben Dankbaar (06 14559304); Raphael Smals (06 25088829)

Programma InnoTeP 2022Innovatie in Voeding

De Lindenberg, Ridderstraat 23, Nijmegen

13:00 – 13:30: Opening & inleiding: Ben Dankbaar gevolgd door Rik Eweg (Hogeschool Van Hall Larenstein)

13:30 – 14:30: Innovatie in akkerbouw

14:55 – 15:55: De eiwittransitie

16:20 – 17:20: Verwerken en bewerken

17:20 – 17:30: Sluiting, dank aan sponsoren

Wij danken onze sponsors, Nijmegen School of Management / Institute for Management Research en Vindsubsidies voor het mogelijk maken van InnoTeP 2022.