IKN-project Nijmeegs Energie Convenant succesvol

Nijmeegse bedrijven en instellingen die samenwerken in het Nijmeegs Energie Convenant (NEC) bespaarden in de periode 2012-2014 19 procent CO2. Dat is ruim boven de doelstelling van drie procent minder uitstoot per jaar. De besparing staat gelijk aan de CO2 die 16.000 huishoudens jaarlijks produceren. Het energieverbruik van de hele stad daalde afgelopen jaar met 7 procent.

De scherpe daling van de CO2-uitstoot bij de NEC deelnemers wordt onder andere veroorzaakt door energiebesparing, vermindering van de uitstoot van specifieke broeikasgassen, schoner vervoer en duurzame inkoop. Op 1 juli 2016 wordt de definitieve balans opgemaakt en zal ook de invloed van andere factoren zoals de toename en afname van omzet, personeel of deelnemers worden berekend.

De inspanningen van bedrijven vertalen zich ook in de energiecijfers van de stad Nijmegen. Het energieverbruik van Nijmegen is tussen 2008 en 2014 met 15 procent afgenomen. Er is sprake van een dalende trend sinds 2010, waarbij de sterkste daling in 2014 te zien is, maar liefst 7 procent. Naast energiebesparing bij bedrijven wordt dit ook voor een groot deel veroorzaakt door een gestage afname van het energieverbruik bij de Nijmeegse huishoudens. Vooral het gasverbruik van huishoudens daalde de afgelopen jaren fors. Dit is mede te danken aan de inspanningen van woningcorporaties en particulieren om hun woningen energiezuinig te maken.

In het Nijmeegs Energie Convenant werken Nijmeegse bedrijven en instellingen samen aan energiebesparing en CO2 reductie. De deelnemers stellen daartoe jaarlijks een CO2 footprint (de invloed die je hebt op de duurzaamheid van je omgeving) op van hun eigen organisatie. Het NEC is oorspronkelijk een initiatief van de gemeente Nijmegen en Royal HaskoningDHV. Sinds 2012 is de IKN coördinerend in het project. Deelnemers zijn: Alewijnse, ARN, CWZ, DAR, Dominicus College, DURA Vermeer, GDF SUEZ, Gemeente Nijmegen, HAN, Lamers High Tech Systems, Modderkolk, NXP Semiconductors, Rabobank Rijk van Nijmegen, Radboudumc, Radboud Universiteit, Royal HaskoningDHV, Sanadome, Stichting DE 4DAAGSE, Stichting Vierdaagsefeesten en Stichting Zevenheuvelenloop.

De deelnemersgroep die al sinds 2007 actief is in het NEC heeft gezamenlijk tussen 2007 en 2014 een reductie van maar liefst 36% van hun CO2 footprint gerealiseerd. Dit bewijst dat inzetten op energiebesparing loont en dat er forse reducties te behalen zijn. Nijmegen ligt daarmee op schema om uiterlijk in 2045 een energieneutrale stad te worden en in 2020 minimaal 15% energie te hebben bespaard en 15% van het energieverbruik duurzaam op te wekken. Van die duurzame opwekking is inmiddels de helft (7%) gerealiseerd en de andere helft is voor een deel al vastgelegd in projecten zoals de windturbines bij de A15, de geplande biomassacentrale van GDF Suez en de toename van zonnepanelen.

Met dank aan: gemeente Nijmegen en het NEC.