IKN opent HRM discussiegroep op LinkedIn

In februari is de LinkedIn-groep ‘IKN-HRM’ van start gegaan. De groep is bedoeld voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen leden van de IKN onderling. Deelnemen kan óf de HRM-manager óf de directeur van elk IKN-lid.

In de groep kunnen alle onderwerpen op het gebied van HRM, zoals werving en selectie, uitwisseling, boventalligheid, verzuim, mobiliteit, (technische) opleidingen en scholing aan de orde komen.
De groep staat open voor alle leden van de IKN. Elk lid kan met één contactpersoon deelnemen aan de groep, bij voorkeur de HRM-manager of bij kleinere bedrijven de directeur.
Moderator is mr. Paul Schmitz, secretaris.
De groep is besloten en aanmelding geschiedt via de moderator. Wilt u deelnemen? Klik dan hier.

Daarnaast is er een overleg ingesteld met de HRM-managers van de tien grote leden (>300 werknemers) van de IKN. In dat (fysieke) overleg, dat circa twee keer per jaar zal plaatsvinden, komen HRM-onderwerpen aan de orde die met name voor grote werkgevers in de maakindustrie van belang zijn.