Reef Infra

Reef Infra werkt samen met haar klanten aan toekomstige mobiliteitsoplossingen. Het aanleggen van complexe wegennetwerken, ontwikkelen van doordachte verkeersgeleiding, bouwen van bruggen en tunnels, kortom het realiseren van ambitieuze groeiplannen. Reef Infra bestaat uit de onderdelen wegenbouw, beton- en waterbouw, verkeersgeleiding en geïntegreerde projecten. Met die vier bedrijfsonderdelen is Reef Infra in staat om veel facetten van de mobiliteit in Nederland op een vernieuwende manier vorm te geven.

Het voorbereiden en uitvoeren van infrastructurele projecten én de zorg voor beheer en onderhoud vormen de core business van het bedrijf. Met vestigingen in Sappemeer, Oldenzaal, Wijchen en Weert hebben we dekking in de oostelijke helft van Nederland. Dit sluit aan bij de strategie van het bedrijf om met regionale teams de regionale markt te bedienen.

Specialismen
Als fullservice-infraprovider en een breed pakket aan diensten willen we ons met onze specialismen onderscheiden in de markt. De volgende specialismen hebben we in huis: wegenonderhoud, putrenovatie, betonwegenbouw, milieu en betonrenovatie.

Innovaties
We bestaan al ruim honderd jaar. In die tijd hebben we niet stilgezeten. We ontwikkelen ons voortdurend. Immers, de maatschappij en de vraag veranderen en de techniek blijft zich ontwikkelen. Wij zijn veranderingen graag een stapje voor. Reef Infra is aangesloten bij meerdere innovatieplatformen zoals Ammon, stichting Pioneering, Aspari en Tire Road Consortium. Bij deze innovatieplatformen zijn meerdere ondernemingen, universiteiten, provincies en gemeenten aangesloten. Daarnaast hebben we meerdere innovatieve wegconcepten ontwikkeld als Reeflexfalt, Stil Mastiek, printbeton en bermbeton.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Reef Infra of via 0541-584111 en reef@reef-infra.com.

Adresgegevens

Reef Infra Bijsterhuizen51-15/A 6546 AR, Wijchen 024-6454359 info@reef-infra.com www.reef-infra.com