Huisman Etech Experts B.V.

De Huisman Groep bestaat uit acht werkmaatschappijen die, binnen de vastgestelde kaders, zelfstandig kunnen opereren in hun respectievelijke specialismen. De organisatiestructuur van de Huisman Etech Groep is echter zodanig opgezet dat de werkmaatschappijen altijd volop kunnen putten uit elkaars expertises.

Als innovatieve totaalpartner engineert, installeert en onderhoudt Huisman Etech Experts sinds 1955 met circa driehonderd goed opgeleide en betrokken medewerkers (elektrotechnische) installaties in uiteenlopende sectoren. Kenmerkend voor de werkwijze zijn kwaliteit, flexibiliteit en denken in oplossingen. U kunt vertrouwen op een snelle en adequate service dankzij de platte organisatiestructuur die voor korte lijnen zorgt. Zowel nationaal als internationaal vertaalt Huisman de wensen van zijn opdrachtgevers in hoogwaardige en functionele oplossingen.

De rode draad in de dienstverlening is altijd denken in oplossingen waarbij de lat blijvend hoog wordt gelegd. Alle gebundelde expertise en ervaring worden in dienst van de opdrachtgever gesteld. Zo vult Huisman zijn innovatieve totaalpartnerschap consequent in. De brede range aan certificeringen en erkenningen is een formele bevestiging van het streven naar kwaliteit. De platte organisatiestructuur van de werkmaatschappijen waarin voor de opdrachtgever vaste aanspreekpunten zijn verankerd, zorgen voor de spreekwoordelijke korte lijnen en de optimale balans tussen een strakke planning en een flexibele uitvoering.

Adresgegevens

Huisman Etech Experts B.V.9557 Koningstraat101 6551 KK, Druten 0487-518555 info@huismanetech.nl www.huismanetech.nl