Ariëns – Partner in vastgoedonderhoud

Ariëns, Partner in vastgoedonderhoud
Ariëns werkt voor professionele beheerders van woningen en gebouwen zoals woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, overheden en beheerders van commercieel onroerend goed.

Laagst mogelijke kosten, zo min mogelijk overlast en meetbare kwaliteit
We hebben de kennis en ervaring om gecompliceerde en omvangrijke onderhoudstrajecten te begeleiden en uit te voeren tegen de laagst mogelijke kosten met zo min mogelijk overlast voor de gebruikers en bewoners.
Leidend principe daarbij is het leveren van de afgesproken meetbare kwaliteit.

We doen het samen
We geloven in partnering. Wij ‘coachen’ onze opdrachtgevers bij het beheer en een planmatige uitvoering van al het onderhoud en streven daarbij naar een optimale transparantie en een open samenwerking. Tegelijkertijd zijn we erop gericht onze opdrachtgever zoveel mogelijk te ‘ontzorgen’, waarbij de opdrachtgever kiest welke van de beheerstaken hij zelf wil blijven uitvoeren en welke hij toevertrouwt aan Ariëns. We zijn ervan overtuigd dat in deze benadering de beste kansen liggen voor alle betrokken partijen.

Adresgegevens

Ariëns - Partner in vastgoedonderhoud Tarweweg11 6534 AM, Nijmegen 024-3777666 info@ariens.nl www.ariens.nl