IKN komt met tienpuntenplan voor verkiezingen

Als onmisbare factor in onze landelijke en regionale economie moet de maakindustrie de aandacht krijgen die ze verdient. Daarom zal de IKN nog meer dan voorheen naar buiten treden en de discussie aangaan met de bestuurders en andere stakeholders in de regio. In dit kader heeft de IKN onder meer een tienpuntenplan opgesteld, met voorwaarden waar een goed industriebeleid aan moet voldoen.

Hieronder alle punten uit ons tienpuntenplan:
• Nijmegen is voor bedrijven nog steeds een hele dure vestigingsplaats en maakt deel uit van de top 3 van de duurste gemeenten van Nederland. Gezien het belang van onze bedrijven voor de gehele gemeenschap moeten de lasten voor het bedrijfsleven worden verlaagd.
• De regio moet trots zijn op zijn maakbedrijven, uitdragen dat maakbedrijven van grote betekenis zijn voor de regio en dat nieuwe maakbedrijven van harte welkom zijn.
• De gemeenten in de regio moeten het belang van de maakbedrijven publiekelijk onderstrepen en waar nodig uitleggen dat enige overlast op het gebied van geur, geluid, e.d. niet altijd te vermijden valt.
• De gemeenten in de regio moeten de bedrijven op de belangrijke werklocaties voldoende ruimte geven om – binnen de wettelijke regels – hun werk te doen en uitbreidingen te realiseren.
• Er dient budget vrijgemaakt te worden voor het bij de tijd houden van bedrijventerreinen en voor verbetering van de bereikbaarheid per OV. De bereikbaarheid per auto en fiets dient een continue aandachtspunt te zijn.
• Nijmegen moet af van zijn imago van slecht bereikbare stad en moet nog meer werk maken van de doorstroming op de belangrijke invalswegen, ook na de opening van De Oversteek en de aanpassingen op de S100.
• Het OV dient veel meer dan nu een duurzaam vervoersalternatief voor ondernemers en werknemers in de regio te zijn. De focus moet verschoven worden van bus naar trein en naar multimodale vervoeroplossingen van deur tot deur.
• De regionale overheden moeten innovaties zo veel mogelijk stimuleren, bijvoorbeeld door als ‘launching customer’ op te treden.
• Bij de werving van nieuwe bedrijven en het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid dient er een duidelijke focus te komen op de sterke punten van de regio. Dit moet vertaald worden naar een duidelijke, wervende regio-branding die (inter)nationaal wordt uitgedragen.
• Maakbedrijven en overheden dienen samen de misallocatie op onderwijsgebied tegen te gaan. Gezamenlijke techniekpromotie en omscholing van werklozen naar een vak in de techniek zijn daarbij van groot belang.

Het volledige manifest is voor leden te downloaden van onze website. Anderen belangstellenden kunnen het stuk opvragen bij het secretariaat.