Heumen overweegt aansluiting bij fusiegemeenten

Op 21 februari neemt de gemeenteraad van Heumen een besluit over wel of niet aanhaken bij de fusie van de gemeenten Millingen, Ubbergen en Groesbeek. Bij een positief besluit zal er aan de zuid-oostkant van Nijmegen een nieuwe gemeente ontstaan met meer dan 50.000 inwoners.

Na het afbreken van de samenwerking met Wijchen, in oktober 2012, is Heumen op zoek naar samenwerking of fusie met andere gemeenten.
Bij de zogenaamde MUG-gemeenten zou Heumen op een rijdende trein kunnen springen. Deze gemeenten hebben namelijk het vaste voornemen om op 1 januari 2015 te fuseren en zijn al een eind op weg met de voorbereidingen.
Uitbreiding van de fusie met Heumen zou de operatie trouwens niet eenvoudiger maken. Het integreren van de ambtelijke organisaties en de harmonisatie van regelingen en subsidies is met de huidige drie fusiepartners al geen sinecure.

De IKN is in principe voorstander van de fusie omdat dit de slagkracht van de gemeenten op economisch gebied kan vergroten. In de kleinere gemeenten is vaak maar 0,2 of 0,4 FTE gereserveerd voor economische zaken. Door een fusie kan hiervoor meer mankracht worden vrijgemaakt.

Met dank aan De Gelderlander