Het kabinet investeert 100 miljoen in het technisch vmbo

Er is behoefte aan voldoende technisch opgeleid personeel. Daarom investeert het kabinet 100 miljoen euro in het technisch vmbo en probeert het leerlingen te verleiden om te kiezen voor een technische opleiding. Dat gebeurt onder andere door jonge, startende bedrijven in wedstrijdvorm mee te laten denken. Minister Slob stelt hiervoor maximaal 40.000 euro per plan beschikbaar.

Arie Slob foto 1

De scholen krijgen een extra financiële injectie omdat goed techniekonderwijs hard nodig is. De vraag vanuit het bedrijfsleven naar goed opgeleid technisch personeel neemt toe. Tegelijk worden scholen geconfronteerd met dalende leerlingaantallen en een afname van het aandeel leerlingen dat kiest voor vmbo-techniek. Dat maakt het lastig om in alle regio’s kwalitatief hoogstaand en dekkend techniekonderwijs te blijven bieden. Ook staat de kwaliteit van de opleidingen onder druk door een dreigend docententekort.

Minister Slob: “We investeren flink in technisch onderwijs. Maar er moeten voldoende leerlingen zijn die voor techniek kiezen. Alle hulp is daarbij welkom, zodat we in de toekomst voldoende technisch opgeleiden hebben. Ik ben heel benieuwd met welke ideeën deze jonge ondernemers komen!”

Vanaf 2020 wordt de 100 miljoen euro ingezet op basis van regionale plannen die vmbo-scholen samen met mbo-instellingen en het bedrijfsleven opstellen. Een deel van het geld gaat naar het vso, de voortgezet speciaal onderwijs-scholen die ook technisch vmbo aanbieden.