Gelderse Dag van de (arbeids) Mobiliteit

Op de Dag van de Mobiliteit, dit jaar op 21 april, opent een groot aantal bedrijven en organisaties in de regio Gelderland zijn deuren. Medewerkers krijgen deze dag de gelegenheid bij een andere organisatie aan de slag te gaan. Hierdoor wordt het onderwerp arbeidsmobiliteit concreet en tastbaar voor organisaties, bedrijven én medewerkers.

De Dag van de Mobiliteit biedt u de mogelijkheid om arbeidsmobiliteit ook in uw bedrijf op de kaart te zetten. Dat heeft voor u als werkgever de volgende voordelen:

. Mobiliteitskandidaten worden in beweging gebracht: ‘een eerste stap naar buiten’.
. Het geeft een medewerker de kans om een ander bedrijf te leren kennen, de sfeer op te snuiven en zijn netwerk te vergroten.
. Goed werkgeverschap, werken aan duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Dit is aantrekkelijk voor (toekomstige) medewerkers.
. Het vergroot de verbinding tussen werkgevers.
. Het onderwerp ‘mobiliteit’ wordt zichtbaar en bespreekbaar binnen de organisatie.
. Het stimuleert de medewerker om nieuwe dingen uit te proberen en nieuwe doelen te stellen. Het maakt de medewerker leergierig.
. Het geeft de medewerker meer zicht op een mogelijke volgende stap in zijn loopbaan.
. Het is voor de medewerker inspirerend en verfrissend om een collega uit een ander bedrijf op bezoek te krijgen.

Kijk op www.dagvandemobiliteit.nl. Daar vindt u alle informatie.
Of neem contact op via 024-2022093, waar men u graag vertelt wat de mogelijkheden zijn.