Gelderland onderzoekt problemen op werklocaties

De provincie Gelderland is bezig met de ‘Herstructeringsopgave bedrijventerreinen’. In verband hiermee is de provincie op zoek naar bedrijven die op hun huidige locatie belemmerd worden in hun bedrijfsuitoefening. Het gaat bijvoorbeeld om het ontbreken van uitbreidingsmogelijkheden, slechte bereikbaarheid, een te hoge milieucategorie ed.

De provincie is op zoek naar concrete locaties waar het economisch belang van de regio in het geding is. Om daarachter te komen vraagt zij de regionale stakeholders naar hun input: wat zijn beeldbepalende of anderszins belangrijke bedrijven voor de regio (in termen van aantal banen, toegevoegde waarde, innovatiekracht of anderszins) waar mogelijk een (ruimtelijk of economisch) aandachtspunt speelt. Dit kan over van alles gaan, bijvoorbeeld:

1. Bedrijven waar het economisch functioneren in het geding is (bijvoorbeeld door het ontbreken van uitbreidingsmogelijkheden, door onvoldoende milieuruimte of verouderd vastgoed);
2. Locaties (van meer bedrijven) waar sprake is van urgente (en in potentie) kansrijke herstructureringsopgaven en waar wellicht win-win situaties te realiseren zijn;
3. Bedrijven waar vermoedens/zorgen bestaan dat verhuizing (en vertrek) een reƫel risico vormt.

Ontmoet u dergelijke problemen, dan kunt u dit aan het secretariaat laten weten. Via de KvK worden deze gegevens dan aan Buck Consultants (die namens de provincie Gelderland het onderzoek uitvoert) doorgegeven.
Buck zal zorgvuldig omgaan met uw input. Er zullen geen bedrijvenlijsten samengesteld worden, noch openbaar gemaakt worden.
Haast is wel geboden: uw reactie moet uiterlijk op 12 maart bij ons binnen zijn.