Geen nieuwe detailhandel in kanaalzone

Onder meer op aandringen van de KvK en de IKN heeft de gemeente het ontwerp-bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens aangepast. Beide partijen hadden bezwaar gemaakt tegen de oorspronkelijke voorstellen, waarbij onder meer een verruiming van de vestigingsmogelijkheden voor detailhandel voorzien was.

De gemeente zoekt naaar vestigingsplaatsen voor onder meer afhaalcentra van internetbedrijven. De IKN en de KvK zijn echter geen voorstander van de vestiging van detailhandel op TPN-West omdat afhaalcentra en grootschalige detailhandel veel extra voertuigbewegingen met zich meebrengen, waardoor de milieuruimte van de andere bedrijven aangetast dreigt te worden. Ook conflicteren detailhandel en industrie op andere gebieden met elkaar.
We zijn dan ook verheugd dat de gemeente heeft besloten naast de huidige detailhandelsvestigingen, geen nieuwe detailhandel toe telaten.
De gemeente is nu voornemens om vlek 14 (Ressen) en vlek 17 (de Grift) deels voor grootschalige detailhandel, resp. afhaalcentra te bestemmen.