Geef ook input voor de Economische barometer!

VNO-NCW Midden, de Radboud Universiteit en The Economic Board doen samen structureel onderzoek naar de stand van de economie in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit doen zij om de sterktes en zwaktes van de regio in kaart te brengen en deze vervolgens te agenderen bij (regionale) beleidsmakers. Ondernemers worden verzocht om informatie aan te leveren om een getrouw beeld te krijgen van de economische ontwikkelingen in de regio.

kwartaalbarometer plaatje 3.jpg

Daartoe kunnen ze een elektronische vragenlijst invullen. De vragenlijst concentreert zich op het meten van het ondernemersvertrouwen, de economische groei, arbeidsmarkt en de mate van innovatie in de regio. De vragenlijst kan ingevuld worden op een PC/Laptop, tablet of smartphone en zal circa vijf minuten van uw tijd in beslag nemen.

Uiteraard zullen de resultaten van de Economische Barometer aan u teruggekoppeld worden. Dit gebeurt door middel van publicatie in de Gelderlander, e-mails, rapportages op de website van de barometer en door presentaties bij diverse bijeenkomsten.

De IKN onderschrijft het belang van dit initiatief en we willen u dan verzoeken om medewerking te verlenen aan deze enquête. Hiermee helpt u voor ondernemers belangrijke zaken te identificeren en onder de aandacht te brengen.

Op 5 oktober is de volgende bijeenkomst van de Economic Board. Ook daar zal de Economische Barometer aan de orde komen. De Economic Board roept ondernemers, die de economische barometer hebben ingevuld, op om tijdens deze bijeenkomst een toelichting te geven op de uitslag van de enquête.