Enquêteresultaten gedeeld met wethouders

In maart en april heeft de IKN enkele korte enquêtes gehouden onder haar leden. De belangrijkste vragen betroffen de omzet en de ordeportefeuille en de verwachtingen voor de rest van het jaar. Daarnaast hebben we gevraagd of de overheidsmaatregelen voldoende waren en of de leden suggesties hadden. De resultaten van de enquête zijn besproken in het overleg met de wethouders EZ van Nijmegen en de omliggende gemeenten op 10 juni.

Opmerkelijk is dat er veel verschillen zijn tussen de sectoren en tussen de bedrijven, op welk moment hun omzet terugliep of naar verwachting terug zal lopen. De verwachting is wel dat de crisis uiteindelijk bijna alle bedrijven zal raken. 

Van de overheden wordt verwacht dat ze meedenken en bedrijven ondersteunen waar dat mogelijk is. Daarnaast is het belangrijk dat de overheid nu investeert. Denk daarbij aan woningbouw, wegenbouw, onderhoud en verduurzaming van gebouwen, etc.

Ook wordt van de overheid verwacht dat zij inzet op de arbeidsmarkt. Al voor de crisis was er een mismatch op de arbeidsmarkt. De overheid moet investeren in omscholing en banenpools. Dit wordt overigens al opgepakt door de regio Arnhem Nijmegen. Zo is er recentelijk een kwartiermaker gestart, die zal onderzoeken in welke vorm het ‘House of Skills’ in Amsterdam op onze regio geprojecteerd kan worden.

Verder is er aandacht gevraagd voor de ketens. Als daar een belangrijke schakel wegvalt, heeft dit effect op de hele keten.

De overheden gaven aan dat vanuit de landelijke maar ook vanuit de lokale overheden gekeken wordt hoe ondernemers geholpen kunnen worden. Denk daarbij aan uitstel van belastingen, het snel betalen van facturen en het flexibel omgaan met regels. Waar nodig werken gemeenten samen, met elkaar en met het Werkbedrijf en UWV.

Intussen is ook bekendgemaakt dat de gemeente Nijmegen waar mogelijk voorkeur gaat geven aan lokale bedrijven. Dit was een door veel leden van de IKN geuite wens.