Enquête over technisch personeel en de toekomst

De techniek evolueert steeds verder en sneller. Ook wordt het werk steeds specialistischer. Krijgt de school in de toekomst nog wel voor elke richting een klasje vol? Of moeten de technische opleidingen zich toeleggen op het leggen van een brede technische basis en de specialisatie aan de bedrijven overlaten?

enquete plaatje

Technische ontwikkelingen laten zich moeilijk voorspellen, maar door regelmatig te monitoren en via de contacten tussen markt en onderwijs kunnen we de ontwikkelingen en trends wel op de voet volgen. Onderhoudt u nauwe contacten met het onderwijs, bij voorbeeld over stagiaires en wat zij op school leren?

En hoe doet het onderwijs in onze regio het? Waarom doen veel bedrijven zaken met andere ROC’s? En waarom hebben steeds meer bedrijven eigen bedrijfsscholen?

De IKN organiseert op 22 november 2018 een bijeenkomst over het technisch personeel van de toekomst. Dan hopen we in elk geval een deel van deze vragen te kunnen beantwoorden en hopen we een visie op het technisch onderwijs van de toekomst bij de opleidingen te kunnen neerleggen. Van groot belang daarbij is dat zo veel mogelijk bedrijven ons helpen informatie te vergaren door onderstaande enquête in te vullen. U doet toch ook mee?

Klik hier om toegang te krijgen tot de enquête.