Enquête over de gevolgen van coronacrisis

De IKN heeft regelmatig overleg met de wethouders EZ in de regio, over de gevolgen van de crisis voor het Nijmeegse bedrijfsleven. Meerdere keren per jaar is er een bijeenkomst met een delegatie van het bestuur van de IKN en wethouders en ambtenaren EZ van de gemeenten in onze regio. Maar tussendoor is er ook regelmatig contact over hoe het bedrijfsleven ervoor staat.

coronavirus plaatje enquete

Daarnaast denken we ook als IKN na over initiatieven die we gezamenlijk kunnen ontplooien.
Om de bestuurders goede input te geven en om te weten waarmee onze leden het beste geholpen zijn, hebben we een korte enquête opgesteld. Het zou fijn zijn als u de volgende vragen zou kunnen beantwoorden met betrekking tot de coronacrisis.

. hoever blijft de omzet in uw bedrijf in april achter bij de omzet van april 2019 of een andere representatieve maand in 2019?
. welke veranderingen in de omzet verwacht u in mei?
. welke veranderingen in de omzet verwacht u in juni?
. welke veranderingen in de omzet verwacht u in het tweede half jaar?
. vindt u de huidige ondersteuningsmaatregelen van de overheid voldoende en zo nee, waarom niet?
. zijn er zaken waarmee uw gemeente de ondernemers in uw sector of in het algemeen kan helpen?
. verwacht u dat er de komende tijd technisch personeel boventallig zal zijn in uw bedrijf?
. zou u willen deelnemen aan een pool, om boventallig personeel (zo mogelijk) tijdelijk bij andere bedrijven in te zetten?
. zijn er andere zaken die we als IKN kunnen oppakken om de gevolgen van de crisis te verzachten?
. heeft u nog andere vragen of ideeën?

Een aantal Nijmeegse leden heeft reeds een eerdere, kortere vragenlijst ingevuld. Zij zijn welkom om ook antwoord te geven op de nieuwe vragen en verslag te doen van nieuwe ontwikkelingen.
Ook niet-leden uit de maakindustrie kunnen de enquête invullen.

U kunt de antwoorden direct mailen of via het contactformulier versturen. Leden krijgen zo nodig een persoonlijke herinnering. Uiteraard worden alle antwoorden vertrouwelijk behandeld.

Bij voorbaat dank voor uw reactie en groeten!