Eerste aanvragen ‘innovatie samenwerkingsprojecten’ toegekend

Op 8 juli heeft de deskundigencommissie van OP-Oost voor negen ‘innovatie samenwerkingsprojecten’ een positief inhoudelijk advies afgegeven.
Inmiddels hebben vijf projecten hun beschikking ontvangen. De overige ‘innovatie samenwerkingsprojecten’ met een positief advies doorlopen nog een technische toets.

Opnieuw indienen
De projecten die zijn afgewezen door de deskundigencommissie hebben inmiddels ook bericht ontvangen. Zij kunnen, rekening houdend met de verbeterpunten, opnieuw een aanvraag indienen zolang het subsidieplafond nog niet is overschreden. Hiervan hebben inmiddels twee aanvragers gebruik gemaakt.

Sluitingsdatum
De regeling ‘Innovatie samenwerkingsprojecten’ sluit op het moment dat het subsidieplafond is overschreden of anders op 31 december 2015.
MKB’ers die samenwerken met andere MKB’ers voor het uitvoeren van experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek kunnen subsidie aanvragen tot een maximum bedrag van € 200.000,-

Voorbeelden
Hieronder twee voorbeelden van  ‘innovatie samenwerkingsprojecten’ die positief advies van de deskundigencommissie kregen:

Mestvergassing
Nederlandse veehouders kampen al jaren met een mestoverschot. Sinds 2014 zijn veehouders verplicht een deel van het mestoverschot te (laten) verwerken. Een groot deel van de mineralen moet verplicht uit Nederland worden geëxporteerd. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Tevens zijn bestaande verwerkingstechnieken erg energie-intensief. Clean Fuels uit Enschede en Dofco uit Ruurlo ontwikkelen nieuwe technieken voor de vergassing van mest. Een duurzaam alternatief dat zorgt voor een volledige besparing van fossiele brandstof (aardgas) en halvering van de exportkosten.
Totaal subsidiebedrag € 192.914,85 waarvan € 36.219,93 vanuit het Gelderse EFRO-budget, € 60.237,50 vanuit het Overijsselse EFRO-budget en € 96.457,42 vanuit het Rijks MIT-budget op een totaal projectvolume van € 551.302,-.

Antibioticaresistentie bij SOA’s
Antibioticaresistentie doet zich ook voor bij sexueel overdraagbare aandoeningen (SOA). De laatste jaren is gebleken dat een nieuwe, moeilijk kweekbare SOA-bacterie, Mycoplasma genitalium, belangrijk is en sneller resistentie ontwikkelt dan de andere bacteriën (zoals Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae). In dit project ontwikkelen projectpartners NYtor uit Nijmegen en Check-Points Health uit Wageningen een diagnostische test voor het opsporen van M. genitalium, waarbij tegelijkertijd de resistentie wordt bepaald. De test stelt de behandelend arts in staat patiënten direct een adequate behandeling te geven met de juiste antibiotica.
Totaal subsidiebedrag: € 121.802,15 waarvan € 60.901,08 vanuit het Gelderse EFRO-budget en € 60.901,07 vanuit het Rijks MIT-budget op een totaal projectvolume van € 365.149,-

Meer informatie vindt u op de site van Oost NV.