Dick Bos ‘Ambassadeur van de verdraagzaamheid’

Dick Bos, eigenaar van IKN-lid Gelmo Hekwerken is verkozen tot ‘Ambassadeur van de verdraagzaamheid 2012’. Dick heeft zijn verkiezing vooral te danken aan de ‘Tolerantiepoort’, die hij liet ontwerpen door kunstenaar Juul Baltussen.

Dick’s specifieke motivatie voor de kandidatuur luidde als volgt: “De poort gaat een jaar lang door Nederland reizen en is daar waar tolerantie nodig is. Bij mensen die een pluim verdienen, of daar waar tolerantie wat extra aandacht mag. Hij duikt op waar je hem niet verwacht. Het gaat mij erom dat mensen naar elkaar om kijken, oog voor elkaar hebben, elkaar horen. Dat mensen vragen stellen. Na dat moment van contact kun je het van mijn part oneens zijn met elkaar. Voor dit minimum aan tolerantie ga ik. Daarom heb ik de poort laten maken.”
Zie de website van Gelmo voor meer informatie.