De IKN wordt 70 in 2016

De IKN, opgericht op 7 februari 1946 bestaat volgend jaar 70 jaar. Uiteraard zal dat gevierd worden. Net als dit jaar zullen we twee kleinere bijeenkomsten, een diner en vier grotere bijeenkomsten organiseren. Eén van de bijeenkomsten wordt traditioneel samen met VNO-NCW gehouden. Daarnaast plannen we in 2016 ook een grote bijeenkomst samen met het Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie (RNCT). Tijdens de bijeenkomsten zullen we natuurlijk aandacht hebben voor het verleden, maar meer nog voor de toekomst.

Internet of things, smart industries, drones, bacteriën die water zuiveren en energie opwekken, metadata, diagnose en zorg op afstand. We hebben het al lang over de koelkast die zelf aan de winkel doorgeeft dat de karnemelk op is, maar nu staan we toch echt aan de vooravond van talloze revoluties. Auto’s die met elkaar in contact staan en van elkaar leren, 3D-print en -freeswerk voor de productie van kleine series, dotteren en opereren op afstand, huizen met centrale vergrendeling en met intelligente en duurzame verwarming en dito verlichting en natuurlijk hergebruik en zelfs upgrading van waardevolle grondstoffen, om te komen tot een echte circulaire economie.

Zomaar een paar voorbeelden van zaken waar we allemaal steeds meer mee te maken krijgen. De industrie moet daarop inspringen, deels door het zelf te gaan maken en deels door het in te bouwen in de eigen producten. Daarom zullen we ook als IKN steeds vaker aandacht besteden aan nieuwe technische ontwikkelingen en in ons jubileumjaar zeker. Dat zullen we onder meer doen door creatieve en jonge ondernemers pitches te laten houden, maar ook door het organiseren van tafelgesprekken en bezoeken aan innovatieve bedrijven.
Het definitieve programma zal zo mogelijk nog voor het einde van het jaar op deze site gezet worden.

We verwelkomen u graag op onze bijeenkomsten in 2016!