Convenant ‘Techniek werkt’ ondertekend

Op 25 juni is tijdens een bijeenkomst in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis het convenant ‘Techniek werkt’ ondertekend.
Doel van het convenant is het verhogen van kwaliteit en kwantiteit van leerwerkplekken, stageplaatsen, begeleiding, gastdocentschappen en docentstages, gericht op het technische MBO in Nijmegen en omgeving.

Afgesproken is onder meer dat er jaarlijks minstens 100 extra leerwerkplekken voor BBL en 50 stageplaatsen voor BOL worden gecreerd. Opdrachtgevers zullen bij aanbestedingen minimum eisen stellen op het gebied van leerwerkplekken. Ook opdrachtnemers zullen hiervoor zoveel mogelijk ruimte scheppen.
Verder zullen de opleidingen de opleidingstrajecten bij opleidingsbedrijven zoveel mogelijk faciliteren.
Daarnaast bieden werkgevers stageplaatsen voor docenten techniek en leveren zij gastdocenten voor de technische opleidingen.

Op de bijeenkomst hebben de volgende partijen het convenant ondertekend:
– Gemeente Nijmegen
– Stichting Technovium
– Industriële Kring voor Nijmegen en omgeving
– ROC Nijmegen
– Alliantie VO
– Aannemersbedrijf Van de Water
– Huisman Elektrotechniek
– NXP
– Nacco Materials Handling BV
– Burghouts Bedrijven
– Alewijnse Holding Nijmegen
– Royal HaskoningDHV
– Berko Kompressoren
– Scholengroep Rijk van Nijmegen
– Haerkens BV
– Modderkolk Project & Maintenance BV
– Ariens Vastgoed Onderhoud BV.

Daarnaast zijn er nog andere partijen/bedrijven benaderd om het convenant alsnog te tekenen, waarvan een gedeelte in een later stadium zal tekenen.

Omdat de initiatiefnemers, waaronder de IKN en de bedrijven van de bestuursleden, zoveel mogelijk relevante partijen aan het convenant willen laten deelnemen, verzoeken zij om het convenant te promoten bij andere partijen. Meer informatie hierover bij Wieteke Hoftijzer van het Technovium.