Congres Logistiek – Slim verbinden op 31 januari

Of logistiek nu uw vak is of niet. Of u nu onderzoek doet in de logistiek, of verbeterprojecten opzet. En of u nu in het logistieke beroepsonderwijs werkt of in een ander vakgebied. Als u inspiratie op wilt doen hoe we slim van elkaar kunnen leren, en hoe ze dat in de logistiek doen, dan bent u welkom op het congres Slim Verbinden in de Logistiek.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen organiseert op donderdag 31 januari 2013 in Arnhem het congres Logistiek – Slim verbinden.
Het congres gaat in op logistieke ontwikkelingen, op de waarde van de verbinding tussen bedrijfsleven – onderzoek – onderwijs, en biedt tevens de gelegenheid om waardevolle logistieke kennis op te doen en om te netwerken.
Dit congres wordt u aangeboden ter gelegenheid van:
• Het tienjarig bestaan van het lectoraat Logistiek & Allianties
• Het vijfjarig bestaan van het project ’topcoaches voor toptalent’
• De officiële opening van het KennisDC Logistiek Gelderland.

Discussieer mee, woon presentaties bij en volg een workshop tijdens het congres Slim verbinden. En zoek tijdens de netwerkmomenten verbinding met andere deelnemers!

Het congres bestaat uit 2 dagdelen: u kunt zich inschrijven voor een of beide dagdelen.

Deelname is gratis. Klik hier voor meer informatie en/of aanmelden.