Concept bestemmingsplan Mercuriuspark

De gemeente Nijmegen gaat het concept Bestemmingsplan Mercuriuspark aanbieden aan de gemeenteraad. Het Mercuriuspark is gelegen ten zuiden van de Waal en ten oosten van de elektriciteitscentrale en wordt doorsneden door De Oversteek en de Verlengde Energieweg.

Op het gedeelte ten oosten van de grote weg en de aanbrug mogen bedrijven tot en met milieucategorie 3 zich vestigen.
Aan de andere kant mogen bedrijven in de categorie├źn 2 tot en met 4 zich vestigen.
Hierdoor ontstaat er een buffer tussen bedrijventerrein TPN-West aan de ene kant en de woningen ten oosten van het Mercuriuspark aan de andere kant.
De zonegrens industrielawaai blijft op de huidige plek liggen, dus problemen op het gebied van geluidshinder worden op basis van dit plan niet verwacht.
Ook inzake de luchtkwaliteit wordt verwacht dat door het plan een verbetering zal plaatsvinden of dat de kwaliteit ten minste gelijk blijft.

Het gebied ligt momenteel grotendeels braak, vanwege de sloop van veel bedrijfspanden ten behoeve van de aanleg van De Oversteek. Alleen aan de Mercuriusstraat zijn twee bedrijven gevestigd. Daarnaast gaat Burghouts Bedrijven, nu tijdelijk gevestigd aan de Bachstraat, aan de Weurtseweg zijn nieuwe pand bouwen.
Een gedeelte van het park is een zogenaamde zichtlocatie. Er zijn nog voldoende kavels beschikbaar, ook voor maakbedrijven. Belangstellenden kunnen zich wenden tot de gemeente Nijmegen.