Communicatie met de leden

De laatste maanden hebben bestuursleden van de IKN een aanzienlijk aantal leden bezocht. Uit de bezoeken komt onder meer naar voren dat de leden prijs stellen op het sneller verspreiden van voor de maakbedrijven relevante informatie. Het bestuur wil¬†daarom ‘Teams’ gaan inzetten als extra communicatiemiddel.

Het voordeel van Teams is dat leden desgewenst snel een bericht kunnen krijgen over in Teams geplaatste informatie. Waar nodig wordt er alleen een korte omschrijving op Teams geplaatst, met een link naar het complete bericht.

Daarnaast kunnen documenten die voor alle leden bedoeld zijn (zoals jaarverslagen en andere stukken voor de ledenvergaderingen) eenvoudig in Teams geplaatst worden.

Binnenkort zullen alle leden een bericht krijgen, waarmee ze toegang tot IKN-Teams kunnen krijgen.

De communicatie via Teams zal de postale uitnodigingen vervangen. Dit vanwege economische en milieuredenen. De huidige digitale nieuwsbrief zal in elk geval voorlopig blijven bestaan.

Ook in de komende maanden zullen bestuursleden doorgaan met het bezoeken van leden, in een frequentie van minimaal twee afspraken per maand. Deze bezoeken worden namelijk erg op prijs gesteld door de leden en leveren veel goede informatie op over wat er onder de leden leeft en waaraan behoefte is, zodat we als IKN de leden maximaal kunnen ondersteunen.