Brief aan gemeente over renovatie Waalbrug

Het bestuur van de IKN heeft een open brief gestuurd aan B&W van Nijmegen over de komende renovatie van de Waalbrug. In de brief wordt de gemeente gevraagd niet toe te geven aan de wens van Rijkswaterstaat om de brug gedurende een deel van 2016 volledig af te sluiten voor het verkeer, met het oog op de kosten en eventuele constructieve voordelen. De IKN is namelijk mordicus tegen een volledige afsluiting van de brug gedurende langere tijd.

Daarnaast vraagt de IKN de gemeente om de discussie over een eventuele volledige afsluiting niet te verwarren met de wensen inzake een extra busbaan. Het nut van weer een nieuwe busbaan is niet aangetoond en Rijkswaterstaat zal er dan ook niet aan meebetalen. Nijmegen zou graag de busbaan aanleggen voordat de renovatie gaat plaatsvinden, waardoor afsluiting van de hoofdrijbanen opgevangen zou worden door openstelling van de busbanen. De IKN vreest echter dat het voornemen van Nijmegen Rijkswaterstaat een extra argument in handen kan geven om de brug tijdelijk volledig af te sluiten, hetgeen zeer nadelig zou zijn voor de stad in het algemeen en het bedrijfsleven in het bijzonder.

De tekst van de brief luidde als volgt:
“Geachte college, deze week hebben we uit de pers vernomen dat Rijkswaterstaat de Waalbrug wellicht gedurende bepaalde tijd volledig wil afsluiten, om de benodigde renovatiewerkzaamheden uit te voeren.
We zijn het met u eens dat dat niet kan en niet mag gebeuren. De meeste Nijmeegse ondernemers zijn de klap van de crisis nog lang niet te boven en kunnen zich nieuwe tegenslagen als een langdurige verstopping van de stad en de hele omgeving niet permitteren.
We willen u dan ook met klem vragen niet te zwichten voor de druk van Rijkswaterstaat en hen te verzoeken te komen met een alternatieve oplossing, ook als er een geheel nieuw betonnen wegdek moet worden aangelegd.
Daarnaast willen we u vragen de renovatie van de brug los te zien van de eventuele aanleg van een busbaan staduitwaarts. Geheel los van de vraag of de aanleg daarvan noodzakelijk is, maakt deze wens de situatie in onze ogen niet overzichtelijker. Daarnaast dreigt u op die manier Rijkswaterstaat extra munitie te geven om de brug op slot te gooien, waardoor het juist contraproductief zou kunnen werken.
Ten slotte zouden we graag zien dat de ondernemersverenigingen nauw betrokken worden bij alle toekomstige besluitvorming rond dit thema, gezien de grote belangen die op het spel staan.”

De brief is verzonden met een afschrift aan de fractievoorzitters van de Nijmeegse gemeenteraad en De Gelderlander. Op 23 september heeft De Gelderlander een artikel aan de brief gewijd.