Biogasinstallatie ARN van start

Medio september 2012 werd door IKN-lid ARN het eerste GFT-afval gecomposteerd en op 14 november 2012 kon ARN-projectleider Arnoud Rozestraten de hoofdafsluiter opendraaien, waarna het eerste ‘ARN-groengas’ het net van de regionale netbeheerder Liander instroomde. Op 24 mei aanstaande wordt de installatie officieel in gebruik genomen

Daarmee zet ARN weer een volgende stap op de enkele jaren geleden uitgezette route ‘Van verwerken naar verwaarden’.
In die toekomststrategie is vastgelegd dat ARN nieuwe, duurzame faciliteiten wil realiseren op het gebied van hergebruik en recycling. De nieuwe Biogasinstallatie is hier een mooi voorbeeld van.
In eerste instantie is de capaciteit van de installatie afgestemd op verwerking van circa 40.000 ton GFT-afval uit de regio Nijmegen. Op termijn kan de capaciteit van de installatie worden opgeschaald naar 70.000 ton afval per jaar.
Bij het vergisten van GFT-afval wordt biogas (‘groengas’) gewonnen. Dit biogas kan worden opgewerkt tot 2,5 miljoen m3 biogas van aardgaskwaliteit. Daarmee draagt deze installatie bij aan de regionale plannen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Op grond van de regeling ’Stimulering Duurzame Energie’ (SDE) heeft het Rijk voor deze vorm van duurzame gaslevering met ingang van 2013 voor een periode van twaalf jaar subsidie toegekend. Deze subsidie kan, afhankelijk van de jaarlijkse productie en de ontwikkeling van de gasprijzen, in totaal uitkomen op ruim 16 miljoen euro.

En passant heeft de ARN ook nog eens 768 zonnepanelen laten aanbrengen op een van haar daken. De panelen, die zijn aangelegd door IKN-lid Huisman Elektrotechniek, leveren circa 170.000 kilowatt energie per jaar.
Het plan van de ARN om ook panelen van derden op haar daken te laten aanbrengen is voorlopig in de ijskast gezet omdat de opbrengst daarvan door de fiscus als winst voor de ARN beschouwd zou worden, waardoor het financieel gezien niet interessant is.

Bronnen: Afvalstroom en De Gelderlander