Author Archives: Paul Schmitz

‘Durf te vragen’ RvN 2025 bij Berko op 10 april

Ondernemen verandert continu en wat voor ontwikkelingen constateren we nou in onze regio, die om zijn betrokken ondernemerschap bekend staat? Wat leeft er bij de ondernemers, overheden, investeerders, instellingen en inwoners en hoe kunnen we elkaar daarin verder helpen? Hoe kan je ondernemers meer betrokken laten zijn? Hoe raak je zelf als ondernemer meer maatschappelijk betrokken?

RvN2025

Tom Kokke, lid van de RvN Raad van Advies en directeur van Berko heet alle belangstellende ondernemers op 10 april welkom op zijn bedrijf in Wijchen voor ‘Durf te vragen: op de stip’ dat dit keer in het teken van ‘betrokken ondernemen’ staat.

Tijdens deze avond met hulpvragen, kennisuitwisselingen en netwerken, nemen onder andere op de stip plaats:
. Remco van der Veen, Ondernemersvereniging Mook en eigenaar ‘Result fit’
. Maria Buur, aanjager ‘Onkruid bestaat niet’, een deelproject van Financiële Zelfredzaamheid.

Het belooft een veelzijdige avond te worden met genoeg ruimte voor interactie!

De bijeenkomst duurt van 20.00 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanmelden via secretariaat@rvnhub.nl.

Gaat u mee naar de Hannover Messe 2018?

Van maandag 23 tot en met vrijdag 27 april vindt de Hannover Messe 2018 plaats. De Hannover Messe is de beurs waar de nieuwste innovaties op het gebied van industriële technologie worden tentoongesteld. The Economic Board organiseert op woensdag 25 april voor geïnteresseerde ondernemers een busreis vanuit Arnhem naar Hannover. Deze reis wordt u kosteloos aangeboden door The Economic Board.

Holo-Light_Hannover_Messe2018

Tijdens de reis krijgt u een ontbijt geserveerd, worden er korte seminars gehouden en kunt u uw bedrijf pitchen (graag vooraf aanmelden). Uiteraard is er volop gelegenheid om te netwerken met andere ondernemers. Op de Hannover Messe ontmoeten we ook ondernemers uit de regio Enschede en de Achterhoek. Daarnaast is er de mogelijkheid om contacten te leggen met standhouders van de Hannover Messe via matchmaking. Kortom, een leerzame en vruchtbare reis.

Aanmelden kan via l.hendriks@theeconomicboard.com. Het programma is in principe gratis maar bij een no-show wordt er 250 euro in rekening gebracht.

Vrede van Nijmegen Penning voor Paul Polman

Op 5 april wordt in de St. Stevenskerk de Vrede van Nijmegen Penning uitgereikt aan dhr. Paul Polman, CEO van Unilever. Polman ontvangt de prijs vanwege zijn inzet, zowel op nationaal als op internationaal niveau, voor een meer duurzame planeet. Hiermee bevordert hij volgens de gemeente een vredig en toekomstbestendig Europa. 

Vraag_Paul_Polman

De Vrede van Nijmegen Penning is een tweejaarlijkse onderscheiding die wordt toegekend aan een internationale hoofdrolspeler die zich ingezet heeft voor Europa. Het is de vijfde keer dat de Vrede van Nijmegen Penning wordt uitgereikt. In 2010 mocht Jacques Delors de penning in ontvangst nemen. In 2012 werd de penning uitgereikt aan Umberto Eco. In 2014 viel de eer te beurt aan eurocommissaris Neelie Kroes en in 2016 kreeg het Europese Hof voor de Rechten van de Mens de onderscheiding.

Het is bijzonder dat de prijs dit jaar naar een bekende ondernemer gaat, daarom staat het programma in het teken van inspireren en netwerken. Dhr. Polman zal zelf een lezing geven, aansluitend is er een dialoog waarbij het publiek vragen mag stellen aan dhr. Polman. Ook spreekt minister Kaag, van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking over het belang van het verbinden van commerciële en duurzame doelstellingen in het bedrijfsleven.
Na het officiële gedeelte is er de gelegenheid om te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht i.v.m. het beperkt aantal plaatsen.

De uitreiking vindt plaats op donderdag 5 april om 15.30 uur in de St. Stevenskerk te Nijmegen.
Klik hier voor aanmelding.

Enquête over technisch personeel en de toekomst

De techniek evolueert steeds verder en sneller. Ook wordt het werk steeds specialistischer. Krijgt de school in de toekomst nog wel voor elke richting een klasje vol? Of moeten de technische opleidingen zich toeleggen op het leggen van een brede technische basis en de specialisatie aan de bedrijven overlaten?

enquete plaatje

Technische ontwikkelingen laten zich moeilijk voorspellen, maar door regelmatig te monitoren en via de contacten tussen markt en onderwijs kunnen we de ontwikkelingen en trends wel op de voet volgen. Onderhoudt u nauwe contacten met het onderwijs, bij voorbeeld over stagiaires en wat zij op school leren?

En hoe doet het onderwijs in onze regio het? Waarom doen veel bedrijven zaken met andere ROC’s? En waarom hebben steeds meer bedrijven eigen bedrijfsscholen?

De IKN organiseert op 22 november 2018 een bijeenkomst over het technisch personeel van de toekomst. Dan hopen we in elk geval een deel van deze vragen te kunnen beantwoorden en hopen we een visie op het technisch onderwijs van de toekomst bij de opleidingen te kunnen neerleggen. Van groot belang daarbij is dat zo veel mogelijk bedrijven ons helpen informatie te vergaren door onderstaande enquête in te vullen. U doet toch ook mee?

Klik hier om toegang te krijgen tot de enquête.

Regionale infrastructuur; update februari 2018

Goede bereikbaarheid en doorstroming behoren tot de speerpunten in onze belangenbehartiging voor de maakbedrijven. In deze rubriek worden de ontwikkelingen en de besluiten van de overheden op dit gebied regelmatig van commentaar voorzien. Ook dit keer is er weer belangrijk nieuws over de regionale infrastructuur in de regio Nijmegen.

waalbrug renovatie plaatje

Files bij knooppunt Bankhoef
De provincie Gelderland heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden en potentie van ITS-maatregelen (Intelligente Transportsystemen) rond knooppunt Bankhoef. De provincie gaat hiermee nu aan de slag. Voor de hiermee gemoeide kosten van circa 600.000 Euro heeft de provincie in het kader van de Voorjaarsnota 2017 financiële middelen vrijgemaakt.
Verder wordt gedacht aan kleinschalige infrastructuuraanpassingen om het wegvak veiliger en robuuster te maken.
Op eventuele grotere aanpassingen (extra rijstroken e.d.) is nu nog geen zicht. De provincie en de regionale ondernemers proberen de A50 op de landelijke MIRT-agenda (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van de rijksoverheid te krijgen.

Renovatie Waalbrug
In maart wordt begonnen met de restauratie van de oude Waalbrug, te beginnen met de busbaan, die wordt omgebouwd tot fietspad. In april wordt gestart met de vervanging van het betonnen wegdek van de hoofdrijbanen. Vanaf dat moment zullen de rijbanen versmald zijn en is de brug niet meer toegankelijk voor vrachtverkeer. Tijdens de werkzaamheden zullen er in de regel vier (versmalde) rijbanen toegankelijk zijn, maar dat zal niet continue het geval zijn. Ook zullen er enkele weekend- en nachtafsluitingen zijn.
Het is mogelijk dat de werkzaamheden voor extra files richting centrum zullen zorgen. Uit onderzoeken in het verleden is gebleken dat de brug zelf nooit de bottleneck was, maar dat files veroorzaakt werden door de gekozen afstelling van de stoplichten op de Canisiussingel. Door de versmalde rijstroken kan de brug nu ook zelf voor oponthoud zorgen, maar de doorstroming zal zeker ook afhangen van de politieke wil om de Canisiussingel open te houden. De IKN zal wat dat betreft zeker de vinger aan de pols houden.
Overigens is op het Traianusplein de afstelling van de stoplichten ten goede gewijzigd. Automobilisten die de afslag Berg en Dal en Beek-Ubbergen nemen, kunnen nu na het eerste groen meteen ook de Canisiussingel oversteken, terwijl daar vroeger opnieuw gestopt moest worden.

Aanpassing S100
Doordat vrachtwagens gedurende de werkzaamheden niet over de oude brug mogen en omdat automobilisten geadviseerd wordt om te rijden over de Oversteek, wordt er op die route een grotere verkeersdruk verwacht. Om die reden wordt de zogenaamde S100 op een aantal punten aangepast. Zo krijgt het Industrieplein richting Industrieweg en richting Verlengde Energieweg een extra strook voor linksaf. Daarnaast wordt een deel van het Industrieplein richting sluis opnieuw geasfalteerd. Op het Nymaplein verdwijnt een deel van de verhoogde rijbaanafscheiding, om vrachtverkeer meer ruimte te geven.
De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd. Gedurende de laatste vier fasen is er verkeershinder en zijn sommige afslagen en opritten gedurende bepaalde tijd afgesloten.
De werkzaamheden zijn al gestart en duren tot en met 16 maart.

MVO Award Rijk van Nijmegen Uitdaging op 4 juni

Rijk van Nijmegen Uitdaging organiseert ook dit jaar weer de uitreiking van de MVO Award. Op 4 juni a.s. zal de feestelijke uitreiking plaatsvinden in één van de zes aangesloten gemeenten. Rabobank Rijk van Nijmegen is, net als voorgaande jaren, de hoofdsponsor van het evenement.

RvN uitdaging logo2
Nomineren kandidaten MVO Award vóór 1 maart
Rijk van Nijmegen Uitdaging nodigt u uit om kandidaten te nomineren voor deze award. Gegadigden zijn aantoonbaar maatschappelijk verantwoord en zichtbaar betrokken ondernemend in onze regio. Zij dragen zo bij aan een positief leefklimaat in het Rijk van Nijmegen. Alle aanmeldingen worden nauwkeurig beoordeeld op de drie hoofdaspecten People, Planet en Profit. Kanshebbers voor de MVO Award zijn gevestigd in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen of Wijchen.

Hoe kunt u kandidaten nomineren?
U kunt kandidaten voordragen per mail aan: info@rijkvannijmegenuitdaging.nl.
Graag ontvangt Rijk van Nijmegen Uitdaging daarbij de volgende informatie:
– Naam bedrijf;
– Naam contactpersoon;
– Telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon;
– Uw motivatie om deze kandidaat voor te dragen.

Wilt u een start-up in het zonnetje zetten?
Kent u een bedrijf dat recent gestart is en MVO hoog in het vaandel draagt en in de praktijk brengt? Ook dat hoort Rijk van Nijmegen Uitdaging graag van u. Mooie, nieuwe en stimulerende initiatieven worden extra in het zonnetje gezet tijdens de MVO Award-uitreiking op 4 juni van dit jaar.

Rijk van Nijmegen Uitdaging
Rijk van Nijmegen Uitdaging faciliteert samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het bedrijfsleven. Zij bemiddelen in vraag en aanbod van materialen, kennis en menskracht. Zij stimuleren en helpen bedrijven om maatschappelijk betrokken te ondernemen en met concrete acties bij te dragen aan de leefbaarheid in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

Activiteiten IKN in 2018

jaarplanning plaatjeOok voor 2018 heeft de IKN weer een mooi en afwisselend programma samengesteld. Zoals de laatste jaren gebruikelijk, hebben we ook nu weer zeven bijeenkomsten. Daarvan twee kleine bedrijfsbezoeken, onder de noemer Kijk in de keuken, twee ‘eigen’ grote bijeenkomsten, twee bijeenkomsten die we samen organiseren met andere partijen en natuurlijk het jaardiner, waarbij ook de partners welkom zijn.

We zijn op 8 februari begonnen met een bezoek aan EromesMarko te Wijchen, dat we samen met VNO NCW Arnhem Nijmegen organiseerden.
Op 27 maart is het tijd voor Kijk in de keuken bij Hubbers interieurmakers te Leuth.
Op 17 mei sluiten we als IKN aan bij een grote bijeenkomst in de Honig over businessmodellen in de circulaire economie, met aandacht voor Nijmegen Green Capital 2018.
Op 28 juni houden we weer ons jaardiner, net als vorig jaar in de vorm van een barbecue bij de Looymolen in Nijmegen.
Na de zomer pakken we de draad weer op met een bedrijfsbezoek aan Modderkolk te Wijchen, met als thema ‘financiering en subsidies’ op 19 september.
Op donderdag 18 oktober is er weer een Kijk in de keuken, dit keer bij Kilsdonk Packaging en Presentation te Nijmegen.
We sluiten het jaar af met een grote bijeenkomst op 22 november in het Technovium over de toekomstige technische medewerker.

Enkele activiteiten zijn al te zien op de activiteitenpagina van onze website, waar u zich ook al kunt aanmelden. De aanmelding voor de andere activiteiten zal later dit jaar starten.

Marktplaats voor circulaire economie werkcirculair.nl

Sinds kort kent onze regio www.werkcirculair.nl, dé marktplaats voor de circulaire economie en daarmee ook hét keteninformatiesyteem voor de zakelijke markt. De website brengt herbruikbare grondstoffen en materialen voor maakindustrie en groothandel in diverse sectoren overzichtelijk in beeld en maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze afval-, reststoffen, materialen, producten en diensten van bedrijven in de regio Nijmegen-Arnhem uit te wisselen.

circulaire economie plaatje

Dit B2B platform is er voor bedrijven, bedrijventerreinen en instellingen die werk willen maken van de circulaire economie. Het delen van reststoffen, overtollige goederen en diensten voorkomt het onnodig delven van nieuwe grondstoffen en grote transportafstanden. Door vrijkomende grondstofstromen in beeld te brengen wordt hergebruik gestimuleerd. Met www.werkcirculair.nl is de grondstof zo dicht mogelijk bij uw bedrijf in de buurt te vinden.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met Jaap Flendrie, tel: 088-5012800 of e-mail: info@jf3.nl.

Kwartaalbarometer in de regio: groot vertrouwen

Het ondernemersvertrouwen in de regio Arnhem-Nijmegen is in het derde kwartaal van 2017 opnieuw gestegen, van +48 naar +53. Ook de ontwikkeling van innovaties en van de export kregen met +47 en +34 een hogere waardering. De werkgelegenheidsgroei bleef min of meer gelijk ten opzichte van het vorige kwartaal.

kwartaalbarometer plaatje 3.jpg
Het lijkt erop dat de groei van de werkgelegenheid stagneert door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Bijna een kwart van de bedrijven gaf aan niet genoeg personeel te kunnen vinden en zestig procent van die bedrijven gaf aan dat het zelfs moeilijk is om personeel uit andere regio’s aan te trekken.
De leden van de IKN ervaren vooral een tekort aan technisch personeel, van lassers tot metselaars, onderhoudsmonteurs en software engineers.

Een opvallende uitkomst was nog dat bedrijven in de ‘topsectoren’ Food, Health en Energy in het algemeen (nog) positiever zijn over het regionale economisch klimaat dan de bedrijven in andere sectoren.

Verschenen: jaarverslag IKN 2016

In september heeft het bestuur van de IKN het jaarverslag over 2016 vastgesteld. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer het verslag van de belangenbehartiging, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid, techniekopleidingen en techniekpromotie en een overzicht van alle netwerkactiviteiten.

Willems 2

Tijdens de bijeenkomst bij Willems Beneden Leeuwen op 12 oktober heeft de algemene ledenvergadering van de IKN het verslag ongewijzigd goedgekeurd.
Het jaarverslag wordt met het oog op de kosten niet meer gedrukt en per post verzonden maar alleen nog maar digitaal verspreid. Klik hier om het jaarverslag 2016 te downloaden en te lezen.