Author Archives: Paul Schmitz

Kwartaalbarometer in de regio: groot vertrouwen

Het ondernemersvertrouwen in de regio Arnhem-Nijmegen is in het derde kwartaal van 2017 opnieuw gestegen, van +48 naar +53. Ook de ontwikkeling van innovaties en van de export kregen met +47 en +34 een hogere waardering. De werkgelegenheidsgroei bleef min of meer gelijk ten opzichte van het vorige kwartaal.

kwartaalbarometer plaatje 3.jpg
Het lijkt erop dat de groei van de werkgelegenheid stagneert door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Bijna een kwart van de bedrijven gaf aan niet genoeg personeel te kunnen vinden en zestig procent van die bedrijven gaf aan dat het zelfs moeilijk is om personeel uit andere regio’s aan te trekken.
De leden van de IKN ervaren vooral een tekort aan technisch personeel, van lassers tot metselaars, onderhoudsmonteurs en software engineers.

Een opvallende uitkomst was nog dat bedrijven in de ‘topsectoren’ Food, Health en Energy in het algemeen (nog) positiever zijn over het regionale economisch klimaat dan de bedrijven in andere sectoren.

Verschenen: jaarverslag IKN 2016

In september heeft het bestuur van de IKN het jaarverslag over 2016 vastgesteld. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer het verslag van de belangenbehartiging, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid, techniekopleidingen en techniekpromotie en een overzicht van alle netwerkactiviteiten.

Willems 2

Tijdens de bijeenkomst bij Willems Beneden Leeuwen op 12 oktober heeft de algemene ledenvergadering van de IKN het verslag ongewijzigd goedgekeurd.
Het jaarverslag wordt met het oog op de kosten niet meer gedrukt en per post verzonden maar alleen nog maar digitaal verspreid. Klik hier om het jaarverslag 2016 te downloaden en te lezen.

Beursvloer RvN uitdaging op 6 november

Handelen met gesloten beurs, samenwerken en mooie verbindingen leggen. Dit gaat allemaal weer gebeuren op de Beursvloer van Rijk van Nijmegen Uitdaging op 6 november. De Beursvloer is er voor elk bedrijf en elke vereniging of maatschappelijke organisatie in het Rijk van Nijmegen. Met wie matcht u op de Beursvloer 2017?

RvN uitdaging logo2

Beursvloer Rijk van Nijmegen Uitdaging
Op de Beursvloer wordt maatschappelijke organisaties en bedrijven de kans geboden om iets voor elkaar te betekenen. Knelpunten van verenigingen en stichtingen op het gebied van menskracht, materialen en middelen worden door het bedrijfsleven opgelost met gesloten beurs. Verenigingen en stichtingen bieden op hun beurt een tegenprestatie die past bij het karakter van hun organisatie en de match met het betreffende bedrijf.

Locatie Beursvloer 2017
Dit jaar vindt de Beursvloer op een bijzondere locatie plaats en daarmee sluit Rijk van Nijmegen Uitdaging meteen haar eerste match van de Beursvloer. NSG Groenewoud nodigt de organisatie uit om dit jaar de Beursvloer in de school te houden. Een bruisende en inspirerende omgeving die past bij het doel van de avond: zoveel mogelijk matches maken!

Resultaat 2016: Meer dan 70 matches met een waarde van ruim 47.000 euro
Vorig jaar werden in slechts 90 minuten tijd ruim 70 matches gesloten tussen het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Deze matches waren zeer divers; van advies en materiaal tot handjes en overig aanbod. Naast de registratie van het aantal matches, werd in 2016 ook voor het eerst de economische waarde van deze matches berekend door de notaris. De ruim 70 matches waren in totaal goed voor ruim 47.000 euro. Een resultaat om trots op te zijn.

Meest originele match 2016
De meest originele match van de Beursvloer 2016 was de match tussen Kinderzwerfboek (een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp) en Barenbrug Holland B.V. Kinderzwerfboek was op zoek naar maar liefst 1.000 kinderboeken. Deze kinderboeken worden in de voedselpakketten van de Voedselbank gedaan. Barenbrug zette binnen het bedrijf een actie op om deze boeken in te zamelen. Een mooie match tussen een maatschappelijke organisatie en een bedrijf.

Gaat u de uitdaging aan op 6 november?
Heeft u nog materialen over of een uurtje advies te vergeven? Of zoekt uw vereniging nog hulp bij het ontwikkelen van een nieuwe strategie? Kom dan naar de Beursvloer op 6 november en laat u inspireren! Aanmelden of alvast uw aanbod of aanvraag indienen? Ga voor meer informatie naar www.rijkvannijmegenuitdaging.nl.

Ook gemeente Mook en Middelaar sluit zich aan
Rijk van Nijmegen Uitdaging was al actief in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen en Wijchen. Sinds 1 juli hebben de stichting en de gemeenten een nog groter gebied om mooie verbindingen te leggen. De gemeente Mook en Middelaar is nu ook aangesloten bij Rijk van Nijmegen Uitdaging.

InnoTeP 2017: Innovatie in Mobiliteit

Op 27 september organiseert InnoTeP (Innovatie in Theorie en Praktijk) weer een conferentie, dit keer met als thema ‘Innovatie in Mobiliteit’. Hoe gaan ons vervoer en transport er in de toekomst uitzien? Er is weer een compact programma samengesteld met negen sprekers die samen inzicht geven in waar en hoe er in de mobiliteit geïnnoveerd wordt.

Auto’s met een stekker kun je al niet meer echt innovatief noemen, maar hoe krijg je het voor elkaar dat een auto rijdt op zijn eigen zonnecellen? Heeft waterstof nu wel of geen toekomst in de aandrijving van auto’s? Welke technische uitdagingen komen we tegen als we auto’s willen laten samenwerken tijdens het rijden? Moeten we uitgaan van slimme auto’s in een domme infrastructuur of juist van het omgekeerde? Wat is er voor nodig om auto’s echt autonoom te laten rijden? Hebben we in de toekomst nog een eigen auto of kopen we mobiliteit als dienst wanneer we hem nodig hebben? En wat gebeurt er allemaal in de schijnbaar ze simpele wereld van stadsdistributie?

Audi Elaine foto

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:
• ‘Smart mobility: trends, feiten en verwachtingen’ | Frans Tillema, lector HAN Automotive
• ‘Versnelling van innovatie in mobiliteit’ | Marja van Strien, Programmadirecteur Connecting Mobility, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
• ‘De uitdagingen van coöperatieve mobiliteit’ | Joëlle van den Broek, Programmamanager DITCM Innovations / TNO
• ‘Mobility as a service voor de stedeling’ | Raymond Gense, Managing Director Next Urban Mobility / PON
• ‘Problemen en uitdagingen van duurzaam bezorgen’ | Birgit Hendriks, Project manager Eco2city / Binnenstadservice Nederland
• ‘De noodzaak van waterstof’ |Theo Hendriks, mede-eigenaar en CEO van HyMove BV
• ‘Auto’s die rijden op hun eigen zonnecellen’ | Lex Hoefsloot, CEO van Lightyear
• ‘Autonome voertuigen hebben de toekomst’ | Taco Olthoff, Sr. Manager Product Marketing TomTom Automotive
• ‘Mobiliteit in smart cities’ | Ben Dankbaar, InnoTeP.

En ondanks het grote aantal sprekers zal er toch weer genoeg ruimte zijn om te netwerken. Het programma start op vrijdag 29 september om 12:30 uur en eindigt om 17:40. InnoTeP 2017 vindt plaats in De Lindenberg in Nijmegen.

Aanmelden is dringend gewenst in verband met de catering en de naamkaartjes. Dat kan tot uiterlijk 26 september via de website van InnoTeP. Daar staat ook het tijdschema.

De ontwikkeling van de industrie in de regio in het Technovium

Zaterdag 30 september is weer de Techniekdag in het Technovium, met exposities en veel ‘doe het zelf’ voor jong en oud. Om ook de rest van het jaar aandacht te besteden aan de technische ontwikkelingen in de regio wordt er een initiatief uitgewerkt om deze permanent in de algemene ruimten van het gebouw weer te geven d.m.v. beeld en vitrines met 3D voorwerpen.

NEM foto 2 klein

Hierbij wordt zowel aandacht gegeven aan het verleden, als aan het heden, alsook aan toekomstige ontwikkelingen. Sinds ruim een jaar loopt hiervoor een pilot met drie panelen met foto’s, tekst, touch screens voor videofilms en enkele 3D voorwerpen over de ontwikkeling van de semiconductor-industrie in Nijmegen. Hierbij is er ook een blik in de toekomst van vooral de electronica in moderne auto’s.
Het doel is om meer bedrijven te betrekken bij dit project om zo een zo breed mogelijk beeld te geven van de industriële ontwikkeling in de regio.

De initiatiefnemers zijn:
. Het Technovium
. STIENEO (Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen En Omstreken)
. Stichting NEM (voormalig NXP bedrijfsmuseum).

Om hun plannen nader toe te lichten organiseren deze organisaties tijdens de Techniekdag een korte bijeenkomst (ca. 45 minuten), waar ze hun voorstellen zullen presenteren. De aanvang is om 11.00 uur. Leden van de IKN en hun medewerkers zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Bij deelname graag vooraf een bericht aan h.vriezen3@gmail.com.

Geef ook input voor de Economische barometer!

VNO-NCW Midden, de Radboud Universiteit en The Economic Board doen samen structureel onderzoek naar de stand van de economie in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit doen zij om de sterktes en zwaktes van de regio in kaart te brengen en deze vervolgens te agenderen bij (regionale) beleidsmakers. Ondernemers worden verzocht om informatie aan te leveren om een getrouw beeld te krijgen van de economische ontwikkelingen in de regio.

kwartaalbarometer plaatje 3.jpg

Daartoe kunnen ze een elektronische vragenlijst invullen. De vragenlijst concentreert zich op het meten van het ondernemersvertrouwen, de economische groei, arbeidsmarkt en de mate van innovatie in de regio. De vragenlijst kan ingevuld worden op een PC/Laptop, tablet of smartphone en zal circa vijf minuten van uw tijd in beslag nemen.

Uiteraard zullen de resultaten van de Economische Barometer aan u teruggekoppeld worden. Dit gebeurt door middel van publicatie in de Gelderlander, e-mails, rapportages op de website van de barometer en door presentaties bij diverse bijeenkomsten.

De IKN onderschrijft het belang van dit initiatief en we willen u dan verzoeken om medewerking te verlenen aan deze enquête. Hiermee helpt u voor ondernemers belangrijke zaken te identificeren en onder de aandacht te brengen.

Op 5 oktober is de volgende bijeenkomst van de Economic Board. Ook daar zal de Economische Barometer aan de orde komen. De Economic Board roept ondernemers, die de economische barometer hebben ingevuld, op om tijdens deze bijeenkomst een toelichting te geven op de uitslag van de enquête.

‘Road2Germany’ op 24 oktober in het provinciehuis

Wilt u uw kansen op de Duitse markt verkennen? Wilt u weten hoe social media werken in Duitsland? Hoe het zit met fiscale en juridische aspecten? Of hoe u de juiste zakenpartners kunt zoeken en vinden? Wie als Nederlandse ondernemer in Duitsland succes wil boeken, moet tijd en energie steken in een goede voorbereiding.

Road2germany logo

Duitsland is één van de belangrijkste handelspartners van Nederland. De Duitse economie is de grootste van Europa, de mensen zijn professioneel en staan over het algemeen positief tegenover samenwerking met Nederlanders. Maar wat niet iedereen weet, is dat ondernemend Duitsland er vele (andere) gewoontes en tradities op nahoudt.

Om u een vliegende start te bieden of nog wat laatste tips te geven over het zakendoen met onze oosterburen, organiseren de Kamer van Koophandel, Provincie Gelderland en The Economic Board met haar partners speciaal voor u de bijeenkomst Road2Germany op dinsdag 24 oktober a.s. Tijdens deze bijeenkomst staan ervaringsverhalen van ondernemers centraal en kunt u informatie ophalen tijdens de interactieve workshops. Ook is er volop gelegenheid om te netwerken.

Nieuwsgierig geworden? Meld u aan en vergroot uw netwerk en kansen op de Duitse markt. Klik hier voor de speciale website voor dit event.

Tijdstip en locatie
Dinsdag 24 oktober 2017
14.00 tot 18.30 uur
Het nieuw gerenoveerde Provinciehuis Arnhem.

Dit event kan u kosteloos worden aangeboden dankzij ondersteuning door de Provincie Gelderland.

Banenmarkt ‘Werken en Leren in Nijmegen’

Werken en Leren in Nijmegen oftewel WELinNIJMEGEN organiseert op woensdag 29 november een vacaturemarkt waar mensen op zoek kunnen gaan naar een nieuwe/andere baan en onderwijsinstellingen en werkgevers elkaar kunnen ontmoeten. WELinNIJMEGEN kiest deze keer voor de volgende sectoren: bouw, groen/grijs/chemie, logistiek, techniek en zorg. De vacaturemarkt vindt plaats van 14.00 tot 20.00 uur in het Technovium, naast station Heijendaal te Nijmegen.

Netwerk 55 plus brug

Doelgerichte banenmarkt
Met de vacaturemarkt zorgt WELinNIJMEGEN ervoor dat werkgevers en geinteresseerde werknemers elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten en in gesprek kunnen gaan. U geeft via WELinNIJMEGEN een korte presentatie van uw organisatie en de vacatures die u wilt vervullen. Deze gegevens plaatsen zij op de website. Op de vacaturemarkt zal tevens een ‘vacature-wall’ zijn, voor de laatste vacatures binnen uw bedrijf.
Bezoekers van WELinNIJMEGEN melden zich aan op www.WELinNIJMEGEN.nl en geven aan met welk bedrijf ze graag in gesprek komen en welke baan zij zoeken. Met deze gegevens wordt een match gemaakt en zal WELinNIJMEGEN één op één gesprekken voor u plannen. U kunt dan gericht gesprekken voeren met gemotiveerde kandidaten.

Anders
WELinNIJMEGEN is een initiatief van en door werkzoekenden en werkt anders: u ontmoet gemotiveerde werknemers, jong en oud, startend en met ervaring. Mensen die door de crisis elders of lager zijn ingestroomd komen u op de markt bezoeken. Ontbreekt er nog wat kennis?  Scholingsinstituten kijken graag met u mee voor een snelle oplossing; Ook is er informatie over andere / snelle manieren om de juiste werknemer te vinden.

Samenwerking met onderwijsinstellingen
Uniek aan de vacaturemarkt van WELinNIJMEGEN is de combinatie met het onderwijsveld. Hebben (potentiële) medewerkers nog een extra opleiding nodig, dan kunnen zij en u daarover direct in gesprek met de aanwezige scholingsinstituten. Nijmegen biedt met praktijk- tot universitair onderwijs een ruim scholingsaanbod.

Deelnemen aan WELinNIJMEGEN?
De vacaturemarkt is geannuleerd.
Indien u op zoekt bent naar medewerkers in de betreffende doelgroep, dan kunt u een individuele afspraak maken via Info@netwerkgroep45plus.nl (de drijvende kracht achter dit initiatief).

‘Matchevenement’ van ION op 11 september

Op maandag 11 september organiseert ION (Inclusief Ondernemers Netwerk) voor de tweede keer een groot matchevenement in de regio Nijmegen. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze ‘mix&match show’. U gaat samen met andere werkgevers en werkzoekenden op zoek naar de juiste match. ION belooft dit jaar een nog groter en verrassender event dan in 2016!

ION event plaatje2

Het programma luidt als volgt:
15.00 uur: Ontvangst
15.30 uur: De show. Een unieke show over matchen! Een jury, talenten en de geheimen van een geslaagde match.
16.45 uur: De battle. U gaat samen met werkgevers en werkzoekenden in uw branche aan de slag. Tijdens een workshop leert u elkaar beter kennen. U bekijkt samen welke kansen u als ondernemer kunt bieden aan een werkzoekende. Dit kan natuurlijk een baan zijn, maar ook een dag stage of een netwerkgesprek.
18.00 uur: De finale. Wie heeft de meeste en mooiste matches gemaakt?
18.30 uur: Netwerkborrel en culinaire proeverij door inclusieve ondernemers uit de regio.

Klik hier om u aan te melden voor het evenement.

Kwartaalbarometer: vertrouwen blijft groot

Het ondernemersvertrouwen in de regio Arnhem-Nijmegen is afgelopen periode gestabiliseerd op een zeer hoog niveau (+48). Op landelijk niveau is deze indicator afgelopen kwartaal gestegen van +10 naar +15. Het optimisme in de regio blijft dus ver boven het Nederlands gemiddelde uitsteken.

kwartaalbarometer plaatje 3.jpg

Dit optimisme begint zich ook meer en meer te vertalen in groei van ondernemingen. Het percentage bedrijven dat exporteert is bijvoorbeeld sterk gestegen van 33% naar 50%, al is het aandeel in de omzet doorgaans beperkt.

Een ander teken van de bloeiende economie is de groei (van 26 naar 33%) van het percentage bedrijven dat verwacht meer mensen aan te gaan nemen. Helaas lukt het veel bedrijven, juist in de techniek, niet aan het juiste personeel te komen. Met name het aantrekken van personeel van buiten onze regio verloopt moeizaam.

Een andere gunstige ontwikkeling is dat de innovatiekracht van bedrijven in de regio Arnhem-Nijmegen is gestegen van 42% naar 46%, ruim boven het Nederlands gemiddelde. Een grote mate van samenwerking is de basis voor deze innovatiekracht. Maar liefst 76% van de innovatieve bedrijven geeft aan dit samen met andere bedrijven en/of kennisinstellingen te doen.

Klik hier voor meer informatie over de Economisch Barometer Arnhem-Nijmegen.