Author Archives: Paul Schmitz

Techniekdag op 30 september in het Technovium

Op zaterdag 30 september vindt alweer de 9e editie van de Techniekdag Nijmegen plaats. Kinderen en jongeren enthousiast maken voor wetenschap & techniek en voor het kiezen van een technisch beroep is het doel van deze dag. Ook is het van belang ouders en leerkrachten te laten ervaren dat techniek boeiend is en werken in de techniek een goede toekomst biedt. Alle niveaus komen aan bod: van VMBO tot Universiteit!

 

Techniekdag 2017 foto 1

 

De Techniekdag biedt u de mogelijkheid om op deze dag uw school, bedrijf of organisatie aan circa 4.500 kinderen en hun ouders te presenteren door middel van een doe-activiteit of actieve presentatie.
Inschrijven kan vanaf heden online via de website van Techniekdag Nijmegen.
Voor de toekomst van uw organisatie is het van groot belang dat ook uw sector vertegenwoordigd is op deze geweldige dag! Samen kunnen we zorgen voor het behoud van technisch geschoolde mensen en bedrijvigheid in deze regio.
Sinds enkele jaren wordt de Techniekdag gehouden in het Technovium aan de Heyendaalseweg 98 te Nijmegen.

EPR Partner nieuw op Novio Tech Campus

De Novio Tech Campus, koploper op het gebied van life sciences, health en hightech, is uitgebreid met de komst van EPR Partner. Hiermee wordt het voor bedrijven op de campus gemakkelijker hun technologische ideeën te realiseren. EPR Partner is namelijk specialist in het mee-ontwerpen en produceren van technologische producten.

 

Grote operatie
Het pand van EPR Partner is het allereerste nieuwbouwpand op de Novio Tech Campus. De verhuizing naar het gebouw bleek een grote operatie, omdat het hypermoderne machinepark op de tweede verdieping is gesitueerd. Hiervoor is een raam verwijderd en zijn de machines via een sterke takelconstructie naar binnen gehesen. De zwaarste machine weegt namelijk 2 ton.

 

PHKJ-10 klein


Slim ontwerp

Het demontabele raam op de tweede verdieping is een van de slimme elementen in het pand, dat is ontworpen door Wiegerinck Architecten in Arnhem. Er is gekozen voor veel glas en open ruimtes, met transparantie en verbinding in gedachten, aansluitend bij de identiteit van EPR Partner. De uitdaging om EPR Partner te verhuizen van een standaard bedrijfshal naar een high end kantooromgeving is uiteindelijk met weinig compromissen gelukt volgens plan. Het gebouw is ingedeeld om de process flow optimaal te ondersteunen: de lichte, losse componenten en onderdelen gaan met een shuttle lift naar de bovenste verdieping en hoe zwaarder het product wordt tijdens het proces, hoe lager het komt in het gebouw. Het eindproduct eindigt op de begane grond, in de showroom.

Smart factory
EPR Partner heeft als smart factory bewust gekozen voor een slim gebouw: het bedrijf houdt zich continu bezig met automatiseren en ‘verslimmen’ van zijn ontwerp- en productieprocessen. Op die manier wil EPR Partner de realisatie van technologische concepten van opdrachtgevers katalyseren. Zo kan Nijmegen zich via de Novio Tech Campus verder ontwikkelen als dé kennis- en maakregio van medische en gezondheidstechnologie.

 

‘IKN-lid in beeld’ met Marcel Hol

Een van de hoofddoelstellingen van de IKN is het bieden van een platform voor de uitwisseling van kennis er ervaring tussen haar leden en andere relevante partijen. Om deze laatste doelstelling te kunnen realiseren is het van groot belang dat de leden elkaar kennen en van elkaar weten wat ze doen en wat hen bezighoudt. Daarom verschijnt regelmatig op onze website en in de nieuwsbrief de rubriek ‘IKN-lid in beeld’. Dit keer is de beurt aan Marcel Hol, directielid bij Willems Constructie B.V. te Boven Leeuwen.

 

170512 Hol.Willems 3437 klein


Naam bedrijf

Willems Boven Leeuwen

Kernactiviteiten
Staalconstructies, RVS constructies, aluminiumconstructies, jachtbouw, leidingsystemen, industrieel onderhoud en Willems Anker.
De focus is altijd gericht op betrouwbaarheid en kwaliteit. De combinatie van vakmanschap en betrokkenheid is de basis voor de goede reputatie van Willems Boven-Leeuwen.
Willems is gecertificeerd volgens de productnorm voor staal, RVS en aluminium EN 1090-1 en volgens de kwaliteitsnorm voor lassen EN-ISO 3834-2. Onze producten kunnen worden geleverd met een CE-markering volgens EN 1090-1.
Willems Constructie BV en Willems RVS Aluminium BV zijn gecertificeerd tot en met uitvoeringsklasse EXC3 en Willems Anker BV tot uitvoeringsklasse EXC4.

Aantal werknemers
80

Waarvan technisch opgeleid
70

Sterk in
Willems Boven-Leeuwen bouwt voor haar klanten mooie, slimme en duurzame oplossingen in staal, roestvaststaal en aluminium.
We denken mee met onze opdrachtgevers en kunnen onze klanten zo de optimale oplossing bieden.
Willems-Boven Leeuwen is een professioneel familiebedrijf. De relatie met de klanten, de continuïteit van de onderneming en het welzijn van haar medewerkers zijn belangrijker dan korte termijn successen. Door het consequent volgen van deze strategie zijn wij uitgegroeid tot een kerngezond bedrijf.
Willems investeert in de duurzame inzetbaarheid van het personeel. De ambitie is dat alle medewerkers tot aan hun pensioen gezond aan het werk kunnen blijven. Gezonde medewerkers in een gezond bedrijf.
We zijn ons ervan bewust dat de bronnen op de aarde uitputtelijk zijn en hebben daarom duurzaamheid hoog in het vaandel.

Enkel voorbeelden van producten
Turnkey bedrijfshallen, utiliteitsbouw, fietsenstallingen, parkeergarages, aluminium superstructures en masten voor luxe jachten, laad/los leidinginstallaties t.b.v. tankers, gas, chemicaliën, minerale oliën, plantaardige  oliën en vetten, in RVS, drukvaten, hydrauliek- en verwarmingssystemen, trappen, bordessen, leuningen, silo’s,  trechters, stenenstellingen,
scheepsonderdelen, pontons, kunstwerken, geluidswanden en kraanbanen.

Wie en wat zoeken we
Wij zoeken klanten die we kunnen helpen met passende oplossingen waar onze kennis en kunde van toegevoegde waarde zijn.

Ondernemersklimaat Nederland
Ik denk dat we in Nederland een redelijk goed ondernemersklimaat hebben maar we moeten niet gehinderd worden door onduidelijke of overbodige regels en eisen opgelegd door de overheid.

Ondernemersklimaat regio Nijmegen
De regio Nijmegen heeft een kansrijk ondernemersklimaat.

Lid van IKN sinds
28-12-2010

Belang IKN voor de maakindustrie
Zorgen voor een goede samenwerking tussen de MKB bedrijven door middel van bijeenkomsten met goede lezingen en bedrijfsbezoeken

Voor mij de belangrijkste speerpunten van de IKN
Technisch personeel en innovatie.
 

170512 Hol.Willems 3443 klein

 

Woonplaats
Alphen Gld.

Geboren
Alphen, 1965.

Grote voorbeeld
Succesvolle ondernemers.

Grootste succes
Zien dat we als team een opdracht tot een goed einde brengen en een tevreden klant hebben, waar we terug kunnen komen.

Grootste blunder
Niet echt grote blunders gemaakt maar wel een aantal kleinere…

Muziek/artiest
Golden oldies.

Krant
De Gelderlander.

Boek
10000 BC.

Film
The Good, the Bad and the Ugly.

Hobby’s
Golf, tennis, zeilen en motorrijden.

Actief op social media
LinkedIn.

Studenten zoeken bedrijf voor opstellen commercieel beleidsplan

Vijf studenten Commerciële Economie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben een studieopdracht om een commercieel beleidsplan te gaan schrijven voor een business-to-business organisatie. Zij zijn op zoek naar een organisatie die een probleemstelling heeft of er een met hen kan formuleren.

commercieel bedrijfsplan plaatje

Deze probleemstelling behoeft een onderzoek naar een product-marktcombinatie op ondernemingsniveau. Vervolgens wordt er een strategie gevormd die de organisatie kan volgen om het probleem op te lossen of de doelstellingen te behalen.

Wanneer een organisatie bij voorbeeld een nieuw product heeft ontwikkeld en hiermee een nieuwe markt gaat bedienen moet er vooraf onderzoek gedaan worden naar de behoeften van dat product. Dit wordt gedaan door middel van het opstellen van een marketingplan om er achter te komen hoe deze markt het beste benaderd kan worden.

Wat kunt u van de studenten verwachten?
– Een kick-off meeting om de wensen en gedachte van uw organisatie in kaart te brengen;
– Een contactpersoon om eventuele vragen te behandelen;
– Het plan zal worden opgesteld tussen midden april 2017 en begin juni 2017.

Wat zijn de eisen waar de organisatie aan moet voldoen?
– De organisatie is werkzaam in de business-to-business markt
– De organisatie heeft een actieve buitendienst van minimaal drie personen
– De organisatie is bereid om cijfer- en klantinformatie vertrouwelijk te delen.

Indien u vragen heeft over de verdere invulling dan kunt u dat laten weten aan het secretariaat en zullen we deze doorleiden naar de studenten.

Versmalling Graafseweg stuit op grote bezwaren

Op 12 februari werd Nijmegen verrast door een bericht in de Gelderlander dat de gemeente het plan heeft opgevat om een baanvak van de Graafseweg te versmallen tot één rijbaan. Het college van B&W vindt dat er meer ruimte nodig is voor fietsers op de brug over de Graafseweg. Ook zou er sprake zijn van ‘overcapaciteit’ op de Graafseweg, die moet worden weggenomen omdat die ruimte in de toekomst anders door autoverkeer zou worden ingenomen.

 

Brug Graafseweg Nijmegen foto

De IKN en de andere ondernemersverenigingen in Nijmegen zijn erg verrast en ongerust over deze plannen. Uiteraard juichen ook ondernemers het gebruik van de fiets en het stimuleren daarvan van harte toe. Het draagt bij aan de gezondheid van medewerkers, het voorkomt parkeerproblemen bij de bedrijven en het helpt files verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren.

Maar voor het bedrijfsleven en voor een groot deel van de inwoners zijn goede bereikbaarheid en goede doorstroming voor het autoverkeer ook zeer belangrijk. Wat we echter zien is dat in Nijmegen het autodomein steeds verder wordt ingekrompen, door de aanleg van 30-kilometerzones, eenrichtingsstraten, op de rijbaan halterende bussen, het toestaan van langzaam verkeer (brommers) op verbindingswegen en invalswegen, etc. etc. Dit allemaal ondanks de continue groei van het autobezit, ook in Nijmegen en ondanks het feit dat we – mede daardoor – al weer lange tijd te kampen hebben met een toenemend aantal vertragingen, zeker sinds het einde van de crisis.

We zijn dan ook van mening dat uitbreiding van fietspaden niet langer ten koste kan gaan van het autodomein, zeker niet waar het de cruciale invalswegen betreft. Wat dit specifieke trace betreft hebben we ook nog nooit vernomen dat dit een knelpunt voor fietsers zou zijn, dus we zijn verbaasd dat de gemeente met zo’n drastische maatregel komt.

Het tweede argument,  dat er sprake zou zijn van overcapaciteit op de Graafseweg en op de Oranjesingel kunnen we in het geheel niet plaatsen. Zeker in de spits stroopt het verkeer steeds meer op, hetgeen bij voorbeeld ondubbelzinnig wordt aangetoond in de laatste publicatie van TomTom, waarin Nijmegen wederom negatief in het nieuws komt. Het verkleinen van het autodomein zal de problemen alleen maar vergroten en zal de economie van de stad gaan schaden.

In de toelichting op de maatregel wordt ook gesteld dat een belangrijk deel van het binnenstedelijk verkeer de S100 zou kunnen nemen, in plaats van de Graafseweg. Dat wordt echter nergens onderbouwd. De S100 loopt zelf ook tegen de grenzen van zijn capaciteit aan, waardoor een belangrijke toename van het verkeer richting stad helemaal niet mogelijk is.

Uit het rapport van adviesbureau Goudappel inzake de herinrichting van de Graafseweg blijkt dat de risico’s van die ingreep heel groot zijn. Zeker is dat een aanzienlijk deel van het verkeer zijn weg zal zoeken via andere wegen. Ook is de kans heel groot dat problemen zullen terugslaan tot aan en op het Keizer Karel plein. Het rapport spreekt al over problemen bij een toename van 5%. De metingen zijn naar verluidt echter al jaren oud. Het verkeer is sindsdien alleen maar toegenomen en waarschijnlijk zal er dus al vanaf het begin sprake zijn van problemen.

De IKN heeft het initiatief genomen om tot een onderhoud met de gemeente te komen en heeft samen met VNO-NCW en ECN in een gezamenlijk schrijven het standpunt van ondernemend Nijmegen kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad en B&W. Daarbij dringen we nadrukkelijk aan op het instellen van een proefperiode, waarbij er nog geen definitieve veranderingen worden aangebracht. Daarna of liever nog daarnaast dient ook naar alternatieven gekeken te worden, zoals het verkorten van de invoegstrook op de brug stadinwaarts, waardoor er ook extra ruimte gecreëerd kan worden.

De brief van de ondernemersverenigingen is op 8 maart behandeld tijdens de politieke avond van de gemeenteraad. Wethouder Harriët Tiemens is van mening dat de gemeenteraad hierover niet hoeft te oordelen en dat alles een logisch gevolg is van de aanleg van de S100. Behalve GroenLinks vrezen echter alle partijen in de raad voor de gevolgen. Dit heeft ertoe geleid dat de kwestie op 29 maart in de gemeenteraad behandeld zal worden en ook dat hierover een motie ingediend zal worden.
De IKN hoopt uiteraard dat de gemeenteraad én B&W een verstandig besluit nemen en zeker dat er geen onomkeerbare beslissingen genomen worden, in afwachting van een proefperiode en een deugdelijke evaluatie daarvan.

Foto’s: De Gelderlander.

Verschenen: monitor Vestigingsklimaat 2016

Op dinsdag 7 februari is de monitor Vestigingsklimaat 2016 in het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. De gemeente Nijmegen peilt met dit tweejaarlijkse onderzoek wat er leeft onder de bedrijven en instellingen in de stad. Uit de cijfers blijkt dat het ondernemersklimaat in Nijmegen iets verbeterd is; zowel de waarderingscijfers voor het ondernemersklimaat, als voor de bedrijfsomgeving zijn gestegen.

Novio Tech Campus foto 2

Ondernemers en instellingen waarderen het vestigingsklimaat met een 6,7, tegen een 6,5 in 2014. Ook de waardering voor hun bedrijfsomgeving is hoger: van een 6,9 in 2014 naar een 7,1. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Monitor Vestigingsklimaat van de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Nijmegen.

Wethouder Economie, Werk en Inkomen Jan Zoetelief: “Het gaat goed met het vestigingsklimaat in onze stad. Er blijven altijd aandachtspunten; de cijfers uit deze monitor gebruiken we om samen met partners te kijken of er moet worden bijgestuurd.”

Het aantal vestigingen van Nijmeegse bedrijven is gestegen naar 13.680. In het onderzoek stijgen de rapportcijfers voor het imago van Nijmegen (7,3), de nabijheid van kennisinstellingen (7,5), het woon- en leefklimaat (7,5), evenementen en het culturele aanbod (7,6) en de gemeentelijke regelgeving (6,2).
Iets lager dan in 2014 scoren de bereikbaarheid van de stad (van 6,9 naar 6,7) en het aanbod aan vestigingsplaatsen (van 6,6 naar 6,4).

Het aantal arbeidsplaatsen is met ongeveer 900 gedaald naar 96.544. Wel geven bedrijven en instellingen aan dat de arbeidsmarkt voor hen krapper wordt. Onder andere  (gespecialiseerd) verpleegkundigen, software- en applicatieontwikkelaars, juristen, accountants, vrachtwagenchauffeurs, docenten algemene vakken secundair onderwijs, vuilnisophalers en dagbladbezorgers zijn moeilijk te vinden.

Als het gaat om de bedrijfsomgeving zijn respondenten positief over de bereikbaarheid per fiets (8,1) en per bus (7,4). De bereikbaarheid per auto bleef gelijk op 7,2. Ook de representativiteit van bedrijfsomgeving (6,9) en openbare ruimte (6,8) bleven gelijk. Licht gedaald zijn de waarderingen voor beheer en onderhoud van bestrating (van 6,8 naar 6,5) en groenbeheer en onderhoud (van 6,7 naar 6,5). Het rapportcijfer voor parkmanagement, bedrijvenvereniging of winkeliersvereniging is iets gedaald, van een 6,4 in 2014 naar een 6,2 in 2016.

Voor de Monitor Vestigingsklimaat zijn 2650 van de circa 13.700 vestigingen van bedrijven en instellingen in Nijmegen benaderd. 944 Bedrijven of instellingen (35%) hebben de vragenlijst ingevuld (35%).

TomTom: grotere filedruk Nijmegen in spits

Nijmegen stond in 2016 op de zesde plaats van steden met de grootste fileproblemen van Nederland. Gemiddeld duurt een autorit van een half uur in Nijmegen circa 6,5 minuten langer dan in een situatie met weinig verkeer. In de spits loopt de extra reistijd zelfs op met tien minuten. Mensen die dagelijks in de spits moeten reizen, brengen in totaal zo’n 78 uur per jaar door in de Nijmeegse files.

opstoppingen Nijmegen 2016

Een en ander blijkt uit de nieuwste ‘TomTom Traffic Index’ van deze fabrikant van navigatiesystemen. TomTom verzamelt continue gegevens over de werkelijke reistijden van automobilisten in een groot aantal steden en brengt jaarlijks een rapport uit met de resultaten.

De belangrijkste vertragingen in Nijmegen zien we bij Knoop Lent, de Oranjesingel en het Gaziantepplein. Ook op de Graafseweg en de St. Annastraat zien we op meerdere punten opstoppingen.  De bewering van wethouder Tiemens (zie het artikel op onze website over de Graafseweg) dat er in Nijmegen overcapaciteit is op invalswegen als de Oranjesingel en de Graafseweg wordt dus gelogenstraft door deze cijfers van TomTom.

De wethouder denkt dat er voldoende ruimte is voor versmalling van de Graafseweg maar uit berekeningen blijkt dat de beoogde aanpassing reeds bij een stijging van het verkeersaanbod van 5% ten opzichte van de uitgangssituatie, tot filevorming zal leiden op het Keizer Karelplein. Aangezien de vertraging in de spits in een jaar tijd al met 10% is toegenomen, moet hier het ergste gevreesd worden. De IKN zal deze gegevens dan ook inbrengen in de discussie over deze plannen.

Samen naar de Hannover Messe op 24 april 2017?

Weten wat de laatste innovaties zijn op het gebied van industriële technologie? Netwerken met ondernemers uit deze regio? Het kan allemaal op één dag. Op 25 april vertrekt er een bus vanuit Arnhem Gelredome naar Hannover. Tijdens de busreis krijgt u, naast een ontbijt, korte seminars van specialisten over zaken doen in Duitsland. Ook krijgt u de gelegenheid uw bedrijf te pitchen. Een leerzame en interessante reis dus.

Hannover Messe plaatje 2

Programma 25 april
06:00 uur: Vertrek met bus vanuit Arnhem Gelredome
10:00 uur: Aankomst en welkom door OostNV
11:00 uur: Beursbezoek op eigen gelegenheid
17:30 uur: ‘Wirtschaftsempfang’ met hapje en drankje
19:30 uur: Vertrek richting Arnhem
23.30 uur: Aankomst Arnhem Gelredome.

Aanmelden
IKN-leden kunnen zich aanmelden via het secretariaat van de IKN. Het aantal kaarten is beperkt, dus meldt u zich snel aan.

Kosten
Het gehele programma wordt u kosteloos aangeboden. Let op: bij een no show wordt wel 250,00 euro in rekening gebracht!

Voorbereiding
De Hannover Messe is ‘s werelds grootste industriebeurs. Het is onmogelijk om in een dag alles te zien. Het verdient aanbeveling het bezoek voor te bereiden en informatie in te winnen op www.hannovermesse.de.

Matchmaking
De Kamer van Koophandel biedt een matchmaking faciliteit tijdens de Hannover Messe. Lees meer hierover op www.enterpriseeuropenetwork.nl.

Het bezoek aan de Hannover Messe is mede mogelijk gemaakt door The Economic Board, Rabobank en VNO NCW en wordt georganiseerd in samenwerking met onder meer de IKN.

Uitreiking MVO-Award op 29 mei 2017; nomineer vóór 14 maart!

Rijk van Nijmegen Uitdaging, voorheen bekend onder de naam De Maatschappelijke MeerWaarde, organiseert ook dit jaar weer de uitreiking van de MVO-Award. Bedrijven uit onze regio, die aantoonbaar maatschappelijke verantwoord en zichtbaar betrokken zijn en daardoor bijdragen aan een positief leefklimaat in het Rijk van Nijmegen, kunnen genomineerd worden voor de award.

RvN Uitdaging logo


Nomineren kandidaten MVO-Award vóór 14 maart

Iedereen kan kandidaten nomineren voor deze uitreiking. Alle aanmeldingen worden nauwkeurig beoordeeld op de drie hoofdaspecten People, Planet, Profit. Kanshebbers voor de MVO-Award zijn gevestigd in Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen of Wijchen.

Hoe kunt u kandidaten nomineren?
U kunt kandidaten voordragen per mail aan: info@rijkvannijmegenuitdaging.nl. De organisatie ontvangt daarbij graag de volgende informatie:
– naam genomineerd bedrijf
– naam contactpersoon (+ bij voorkeur telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon)
– uw motivatie om deze kandidaat voor te dragen.

Wilt u een start up in het zonnetje zetten?
Kent u een bedrijf dat recent gestart is en MVO hoog in het vaandel draagt en in de praktijk brengt? Ook dat horen we graag van u. Mooie, nieuwe en stimulerende initiatieven zetten wij graag extra in de spotlights tijdens de uitreiking op 29 mei.

Zoals al vele voorgaande jaren is de Rabobank Rijk van Nijmegen hoofdsponsor van dit evenement.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Gaby Erens (06-41577150).

Debat ‘innovatie en ondernemen’ op 2 maart

Op 2 maart vindt er een debat plaats over innovatie en ondernemerschap in de regio. Met de verkiezingen in aantocht is dit hét moment voor een debat over essentiële regionale onderwerpen. Welke onderwerpen? Dat bepaalt u zelf! Reserveer een kaart en geef aan waarover volgens u politici moeten debatteren.

Novio Tech Campus foto 2

De regio Arnhem, Nijmegen, Wageningen is toonaangevend op het gebied van Food, Health en Energy. Wat is de mening van de grootste politieke partijen over onze sterke regio, over ondernemen en innovatie? Wat is hun standpunt als het gaat om vernieuwing in de regio en de rol van de overheid daarin?

Wouter Koolmees (Tweede Kamerlid D66), Hayke Veldman (Tweede Kamerlid VVD) en Mahir Alkaya (kandidaat Tweede Kamer 2017, SP) gaan met elkaar in debat over onderwerpen die van groot belang zijn voor de regio. Nog andere politici zullen volgen.

Datum: 2 maart 2017
Tijd: 19.00 uur inloop, 19.30 uur start debat
Locatie: Novio Tech Campus, gebouw M, Transistorweg 5, 6534 AT, Nijmegen
Entree: gratis maar beperkte beschikbaarheid dus wees er snel bij en reserveer direct. Klik hier om een ticket te reserveren.

Dit debat wordt mede mogelijk gemaakt door de NTC, The Economic Board, RvN 2025 en Ismus.