Regionale infrastructuur; update oktober 2018

Goede bereikbaarheid en doorstroming behoren tot de speerpunten in onze belangenbehartiging voor de maakbedrijven. In deze rubriek worden de ontwikkelingen en de besluiten van de overheden op dit gebied regelmatig van commentaar voorzien. Ook dit keer is er weer belangrijk nieuws over de regionale infrastructuur in de regio Nijmegen.

Versmalling Graafseweg
Vorig jaar is een stuk van de Graafseweg richting Wolfskuil versmald naar één rijstrook. De wethouder heeft de burgers destijds verzekerd dat er door de versmalling, die zeer tegen de zin van ondernemend Nijmegen was, geen files zouden ontstaan. Deze bewering ontmoette destijds al veel scepsis en dat blijkt nu volledig terecht. Volgens de gemeente zelf is de reistijd ‘minder dan een minuut’ langer geworden. Maar (bijna) een minuut is op die paar kilometer natuurlijk heel veel. Was het rijden over de Graafseweg vroeger al een crime door de slechte afstelling van de stoplichten, tegenwoordig is het zelfs buiten de spits vaak stapvoets rijden om voorbij de wegversmalling te komen.

Volgens de gemeente rijdt er nu minder verkeer over de Graafseweg dan vóór de versmalling. Moeten we daar blij mee zijn, omdat de vertraging anders nog veel groter zou zijn? En waar zijn deze mensen dan? Mijden ze de stad (en de winkels die ondanks alles proberen het hoofd boven water te houden)? Volgens de gemeente moeten automobilisten maar de S100 (zie verderop) nemen, maar is ooit uitgezocht hoeveel mensen de Graafseweg nemen, terwijl ze sneller via de S100 op hun bestemming zouden zijn?

Onder meer de IKN heeft destijds aangegeven dat de versmalling van de Graafseweg niet nodig was om fietsers meer ruimte te geven. Een betere optie was om de bestaande versmalling richting centrum, van twee naar één rijstrook, op een meer zuidelijk punt in te zetten. Maar de wethouder en Groen Links willen vooral minder auto’s in de stad en zijn niet geïnteresseerd in alternatieve oplossingen.

En alsof het allemaal nog niet genoeg is ligt er opeens een plan om wéér een stuk van de Graafseweg te versmallen. En er zou al op korte termijn een proef moeten komen omdat in 2019 de renovatie van de oude Waalbrug zal beginnen.
De meest logische gedachte is natuurlijk dat we voorzichtig moet zijn met het terugbrengen van de wegcapaciteit, juist vanwege die aanstaande werkzaamheden en de moeilijk voorspelbare gevolgen. Gelukkig is de gemeenteraad zo verstandig geweest om een fysieke proef af te wijzen.

De IKN is voorstander van initiatieven om mensen uit de auto en op de fiets te krijgen maar is tegenstander van dit soort botte bijl methodes. Versmalling van belangrijke verkeersaders treft namelijk iedereen, ook mensen die sterk van de auto afhankelijk zijn. En dat zijn toch vooral ondernemers en andere werkende mensen, juist degenen die voor het gros van de inkomsten van de gemeente en het land zorgen. De stad groeit en blijft de komende jaren nog groeien en het individuele gemotoriseerde vervoer zal daar zeker in meegroeien. Versmalling van de belangrijke verkeersaders is dus voor een gemeente als Nijmegen, die een regionale centrumfunctie wil vervullen, erg onverstandig en zal in de toekomst tot toenemende problemen leiden.

S100 en de doorstroming
Volgens de gemeente Nijmegen moeten mensen de S100 (Oversteek, Energieweg, Neerbosscheweg) nemen in plaats van de Graafseweg. Maar de S100 heeft nu helemaal niet de capaciteit om extra verkeer te verwerken. In de spits staat deze weg namelijk al helemaal vol. Verschillende zaken hinderen een goede doorstroming.
De stoplichten bij het Citadelcollege springen vaak zonder noodzaak op rood en snel daarna weer op groen, zonder dat kruisend verkeer groen heeft gekregen.
Voor de oprit van de brug moet vaak op de kruisende (en doorgaans lege) bus richting Italiëstraat gewacht worden, zelfs als die nog lang niet in de buurt is.
De maximum snelheid op de brug zou makkelijk omhoog kunnen naar 70. Volgens Groen Links zorgt een versnelling van 50 naar 70 voor veel extra uitstoot. Dit is natuurlijk een nogal merkwaardig argument, gezien de slechte doorstroming in de hele stad, waar continue gestopt en weer opgetrokken moet worden.
De Energieweg kent te veel rotondes. Een rotonde zorg alleen bij een laag verkeersaanbod voor betere doorstroming. Wordt het drukker, dan werken stoplichten beter, ook omdat deze op elkaar af te stemmen zijn.
De knopjes voor fietsers zijn niet met een goede doorstroming en groene golf te verenigen. Het is beter om de fietsers groen te geven binnen de rood/groen cyclus voor de auto’s. Waarschijnlijk kunnen de fietsers dan ook langer groen krijgen, terwijl ze nu altijd eerst moeten stoppen, op de knop drukken en wachten.
De afslag richting stad over de Neerbosscheweg kent maar één rijstrook, die altijd vol staat.
De groene golf ‘staat vaak niet aan’ of de borden reageren onverwacht.
Op de Neerbosscheweg krijgen de zijstraten te lang groen.

De IKN zal, zo mogelijk in overleg met de andere ondernemersvereniging aandringen op echte verbetering van de doorstroming, op de S100 en op de andere belangrijke verkeersaders.

Foto: de Gelderlander