Home

De IKN, dé vereniging voor maakbedrijven in de regio Nijmegen

Welkom op de website van de Industriële Kring voor Nijmegen en omgeving (IKN), de vereniging van industriële bedrijven in de regio Nijmegen!

Jaardiner IKN op 28 juni 2017

sfeerhuys foto1
Het jaardiner van de IKN is hét moment om andere industriële ondernemers en de bestuurders van Nijmegen en de omringende gemeenten in een ontspannen sfeer te treffen. Het jaardiner is de laatste jaren behoorlijk veranderd. Geen lange zit aan...
lees meer...

Bezoek aan BCTN op 15 mei 2017

BCTN foto 1
De volgende bijeenkomst van de Industriële Kring voor Nijmegen e.o. zal plaatsvinden op maandag 15 mei om 15.30 uur bij Containerterminal BCTN. In 1987 heeft BCTN zijn eerste container terminal geopend in Nijmegen. Inmiddels is BCTN een grote inland...
lees meer...

Kijk in de keuken bij Van Steen op 21-03-2017

Van Steen 2
We gaan alweer het derde jaar in met onze korte bedrijfsbezoeken onder de noemer Kijk in de keuken bij… Bij deze bezoeken is er geen externe spreker en geen ledenvergadering, maar gewoon een korte presentatie over het bedrijf, een rondleiding...
lees meer...

‘IKN-lid in beeld’ met Marcel Hol

170512 Hol.Willems 3457 kleine
Een van de hoofddoelstellingen van de IKN is het bieden van een platform voor de uitwisseling van kennis er ervaring tussen haar leden en andere relevante partijen. Om deze laatste doelstelling te kunnen realiseren is het van groot belang...
lees meer...

Versmalling Graafseweg stuit op grote bezwaren

Brug Graafseweg Nijmegen foto 2
Op 12 februari werd Nijmegen verrast door een bericht in de Gelderlander dat de gemeente het plan heeft opgevat om een baanvak van de Graafseweg te versmallen tot één rijbaan. Het college van B&W vindt dat er meer ruimte...
lees meer...

Verschenen: monitor Vestigingsklimaat 2016

oversteek foto
Op dinsdag 7 februari is de monitor Vestigingsklimaat 2016 in het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. De gemeente Nijmegen peilt met dit tweejaarlijkse onderzoek wat er leeft onder de bedrijven en instellingen in de stad. Uit de cijfers...
lees meer...